Översikt

Sidor

Widgetar

Ett exempel på en widget i MoreFlo Webbshop är kontaktuppgifterna i sidfoten eller textinnehållet till höger om kontaktuppgifterna.

Det finns många olika widgetar i WordPress som kommer med många olika funktioner. Som standard använder vi oss endast av widgetarna Textwidget, Produktkategorier och Filtrera produkter efter pris. De sista två visas i webbshopens högerspalt och den första används i sidfoten.

Widgetområden

För att redigera widgetar i webbshopen går du in på Utseende > Widgetar till vänster i WordPress-admin. Du kommer nu komma till en ny vy där du ser tillgängliga widgetar till vänster i vyn och widgetområden till höger i vyn.

Ett widgetområde är ett reserverat utrymme där de tillagda widgetarna kommer att visas för besökare. I MoreFlo Webbshop finns det 5 stycken widgetområden. I området Sidospalten placeras widgetar som ska synas i webbshopens högerspalt. I områdena Sidfotskolumn 1, 2, 3 och 4 placeras widgetar som ska visas i sidfoten. Som standard används endast Sidfotskolumn 1 och 2. Om du även väljer att lägga till widgetar Sidfotskolumn 3 och 4 så kommer sidfoten att delas upp i fyra spalter istället för två.

Widgetar
Tillgängliga widgetar visas till vänster och widgetområdena visas till höger.

Hantera widgetar

Om du vill lägga till en ny widget så väljer du en till vänster i vyn och drar sedan in den i rätt widgetområde. Du kan enkelt ändra ordningen mellan dina widgetar genom att dra och släppa dem i rätt ordning.

Textwidget

Varje widget kommer med olika inställningsmöjligheter. För att se inställningarna för en specifik widget kan du klicka på den. Den kommer då att expanderas och visa det som går att ställa in. Om du t.ex. klickar på en Textwidget kommer du se att denna har ett textfält för att infoga en rubrik samt en textredigerare för att infoga text och formatera den med hjälp av en verktygspalett.

När du är klar med att redigera din widget kan du klicka på den blå knappen med texten Spara. Om du vill ta bort en tillagd widget klickar du istället på den röda länken med texten Ta bort.