Översikt

Sidor

Typsnitt

Du som har MoreFlo Webbshop Premium har även möjlighet att anpassa vilka färger som ska användas i din webbshop. Det gäller t.ex. bakgrundsfärger, textfärger och färger på knappar m.m. På så vis kan du enkelt sätta din egen prägel på din webbshop.

Anpassa

För att börja justera färger går du in på Anpassa. Om du är inloggad i WordPress och går till webbshopens startsida så kommer du se att alternativet Anpassa finns i den grå WordPress-menyn i toppen. Du kan också navigera hit genom att gå till Utseende > Anpassa när du befinner dig i WordPress-admin.

Anpassa färger

I menyn under Anpassa redigerar du färger utifrån varje del på webbplatsen. De olika delarna är Sidhuvud, Sidfot, Bakgrund, Typografi och Knappar. Klicka dig in på ett av alternativen för att justera färgerna för just den delen av webbshopen.

Sidhuvud

Under alternativet Sidhuvud kan du välja att ange en bakgrundsbild i fältet Nuvarande sidhuvud. Om du inte vill använda en bakgrundsbild kan du istället ange en bakgrundsfärg i fältet Bakgrundsfärg. I fältet Textfärg styr du textfärgen på texter i sidhuvudet och i fältet Länkfärg styr du färgen på själva huvudmenyn.

Sidfot

Under alternativet Sidfot kan du ange en bakgrundsfärg för sidfoten i fältet Bakgrundsfärg. I fältet Rubrikfärg styr du färgen på rubriker i sidfoten. I fältet Textfärg kan du styra färgen på texter i sidfoten och i fältet Länkfärg styr du färgen på länkar i sidfoten.

Bakgrund

Under alternativet Bakgrund kan du styra bakgrundsbild eller bakgrundsfärg för själva innehållsdelen. Bakgrundsbilden anger du i fältet Bakgrundsbild och bakgrundsfärgen i fältet Bakgrundsfärg.

Typografi

Under alternativet Typografi styr du de generella textfärgerna för webbshopen. Fältet Rubrikfärg styr färgen på alla rubriker. Fältet Textfärg styr färgen på vanliga texter och fältet Länk-/accentfärg styr färgen på länkar.

Knappar

Under alternativet Knappar styr du bakgrundsfärg och textfärg för knappar i webbshopen. Fältet Bakgrundsfärg styr bakgrundfärgen på knappar i webbshopen. Fältet Textfärg styr textfärgen för knappar i webbshopen.

När du är färdig med dina färgjusteringar klickar du på den blå knappen med texten Publicera för att verkställa din ändringar.

Färgjustering