Översikt

Sidor

Profil

När du loggar in för första gången i din webbshop gör du det med det användarnamn och lösenord som du fått från MoreFlo. Användarnamnet kommer du få behålla hela tiden, men vi rekommenderar dig att ändra ditt lösenord till något som bara du känner till.

All information som rör ditt användarkonto hittar du under fliken Profil i WordPress-menyn. När du klickat dig in på denna sidan kommer du se att det finns en rad olika fält där du kan ange information om dig själv.

Ändra ditt lösenord

Vi kommer inte gå igenom alla inställningsmöjligheter här eftersom det inte är nödvändigt för dig att göra några ändringarna här. Den viktigaste information har vi på MoreFlo redan konfigurerat åt dig. Det som dock kan vara bra för dig att känna till är hur du ändrar ditt eget lösenord.

Om du skrolla lite längre ner på sidan ser du en rubrik med texten Kontohantering. Under denna finns en knapp med texten Generera lösenord, klicka på denna. Du kommer nu se att det dyker upp ett textfält där WordPress automatiskt har genererat ett nytt lösenord åt dig.

Om du vill kan du nu ändra lösenordet i detta fältet till ett eget lite mer personligt. Samtidigt som du skriver kommer du se att WordPress utvärderar styrkan i ditt lösenord och sätter en gradering precis under fältet. Försök alltid att uppnå graderingen Starkt när du sätter ett nytt lösenord.

Ändra lösenord
Försök uppnå graderingen “Starkt” när du sätter ett nytt lösenord.

För att verkställa dina ändringar på sidan Profil skrollar du längst ner i vyn och klickar på den blå knappen med texten Uppdatera profil.