Översikt

Sidor

Menyer

För att redigera menyerna i webbshopen går du in på Utseende > Menyer till vänster i WordPress-menyn. Du kommer nu komma till en ny vy där du kan styra vilka länkar som ska finnas med i de olika menyerna på din webbplats.

Det finns tre olika menyer i webbshopen och du kan välja vilken du vill redigera genom att välja en av dem i fältet Välj en meny att redigera.

Primär meny är själva huvudmenyn som visas under logotypen i sidhuvudet. Sekundär meny är menyn som visas till vänster om sökrutan i sidhuvudet. Mobil meny är menyn som dyker upp när en besökare klickar på knappen Meny i mobilen.

Redigera en meny

För att redigera en meny behöver du först välja vilken meny du vill redigera i fältet Välj en meny att redigera. Nedanför detta fält ser du att det finns två spalter. Den första har rubriken Lägg till menyval. Här hittar du alla sidor, inlägg och kategorier m.m. som finns tillgängliga för att lägga till i menyn. Den andra spalten heter Menystruktur. Här ser du hur den valda menyn ser ut just nu.

För att lägga till en ny sida i den valda menyn behöver du först leta upp den nya sidan i listan Sidor i vänsterspalten. Om du inte hittar den under fliken Senaste så kan du växla till fliken Visa alla eller Sök för att lättare hitta den. När du hittat sidan du vill lägga till markerar du kryssrutan intill sidans namn och klickar sedan på Lägg till i meny. Du kommer nu se att sidan har lagts till menystrukturen till höger.

Lägg till i meny
Markera sidan du vill lägga till och klicka på Lägg till i meny
Radera sida

Du kan enkelt ändra ordning på dina sidor genom att dra och släppa sidorna i menystrukturen. För att ta bort en sida från menyn klickar du på pilikonen till höger om sidans namn, då kommer sidans block att expanderas. Klicka sedan på den röda länken med texten Ta bort

Även om det är vanligast att man lägger till sidor i sina menyer så går det även att lägga till inlägg och kategorier om man vill.

När du är klar med att redigera den meny klickar du på Spara meny för att verkställa dina ändringar.