Översikt

Sidor

Blockhantering

När du lägger till innehåll på inlägg och sidor gör du det med hjälp av WordPress egna blockhanterare. WordPress kommer med en rad olika blocktyper som du kan välja mellan, och det är sedan enkelt att dra och släppa blocken i den ordning du vill ha dem.

För att lägga till en nytt block klickar du på plus-ikonen till vänster under sidans rubrik. Det dyker nu upp en ruta där du kan välja vilket typ av block du vill lägga till. Notera att när du har valt ett block så dyker inställningarna för detta block upp under fliken Block till höger.

Vanliga blocktyper

Här nedan beskriver vi några av de vanligaste blocktyperna. Prova dig gärna fram för att se vilka block som passar dig.

Stycke

Blocket Stycke är precis som det låter ett vanligt textstycke. Detta använder du när du vill lägga in vanligt textinnehåll.


Rubrik

Blocket Rubrik används för att lägga till rubriker i innehållet. När du valt detta block ser du under inställningarna för blocket att du kan välja rubriknivå från H1-H6 där H1 är det största rubriken och H6 är den minsta.


Bild

Blocket Bild ger dig möjlighet att ladda upp en bild att visa i innehållet eller att välja en befintlig bild från mediabiblioteket. Under blockets inställningar kan du t.ex. välja hur stor bilden ska vara på sidan samt om den ska ha någon speciell stil.


Galleri

Blocket Galleri ger dig möjlighet att lägga till flera bilder på en sida. Du väljer om du vill ladda upp nya bilder eller lägga till från mediabiblioteket. Under blockets inställningar kan du välja hur många bilder som ska visas i bredd.


Omslag

Blocket Omslag kan du se exempel på högst upp på startsidan. Här används det som ett block med bakgrundsbild och text ovanpå. Du kan välja om du vill ha en bild eller en färg i bakgrunden, därefter kan du lägga till valfritt block i själva omslagsblocket. Detta block är perfekt för att använda som en banner för att lyfta fram något lite extra.


Anpassad HTML

Blocket Anpassad HTML kan användas för att infoga egen HTML-kod på en sida.


Knapp

Blocket Knapp används för att lägga till länkar i form av knappar. När du lägger till blocket får du först infoga en text i knappen och därefter en länk i fältet Länk. Därefter har du möjlighet att ställa in färger och andra stilar under inställningarna för blocket.


Kolumner

Blocket Kolumner gör det möjligt att infoga innehåll i bredd i form av kolumner. När du lägger till blocket får du möjlighet att välja bland några färdiga kolumnlayouter. När du valt en layout kan du även anpassa den i efterhand i form av antal kolumner och kolumnbredd. Detta gör du under blockets inställningar till höger. I varje kolumn kan du sedan infoga nya block med innehåll.


Media och text

Blocket Media och text består av en bild på ena sidan och en text på den andra. Du kan enkelt välja om bilden ska positioneras till vänster eller till höger om texten. Du kan också välja om texten ska linjera i toppen eller botten av bilden.


Avgränsare

Blocket Avgränsare är till för att dela av innehållet med hjälp av en linje. Under inställningarna för blocket kan du välja om du vill ha någon speciell stil på linjen. T.ex. kan du välja om den ska vara fullbredd eller bara en kort linje.


Distanselement

Blocket Distanselement används också för att avgränsa innehåll. I det här fallet visas dock ingen linje utan endast ett tomt utrymmet. Detta block kan användas för att addera luft mellan andra block. När du lagt till blocket kan du enkelt justera höjden på det genom att dra i den blå punkten.