Översikt

Sidor

Produkttaggar

I kapitlet Produkter gick vi igenom hur du enkelt kan välja och lägga till produkttaggar direkt från en produktsida.

Om du vill göra fler inställningar för dina taggar rekommenderar vi att du klickar dig in på Produkter > Taggar i WordPress-menyn. Här hittar du alla produkttaggar som finns skapade samt har möjlighet att redigera var och en av dem mer ingående.

Skapa en ny produkttagg

När du klickat dig in på sidan Taggar enligt beskrivningen ovan kommer du till en vy där du ser alla befintliga taggar i en lista till höger. Till vänster ser du fält för att lägga till en ny tagg.

När du ska lägga till en ny tagg skriver du först in taggens namn i fältet Namn. I fältet Slug fyller du i en “URL-vänlig” version av namnet. Med “URL-vänlig” menas att man endast använder små bokstäver och bindestreck. Du bör också undvika åäö och istället översätta dessa till aao. När du skapar en ny tagg kan du egentligen lämna fältet Slug tomt, WordPress kommer själv att skapa en giltig Slug utifrån namnet i samband med att du sparar din tagg.

I fältet Beskrivning kan du infoga ett textinnehåll för din tagg. Detta kommer att visas för besökare som klickar sig in på själva sidan för taggen.

När du lagt till all information för din tagg klickar du på den blå knappen med texten Lägg till ny tagg för att lägga till den.

Översikt för vyn “Produkttaggar”

Redigera en befintlig tagg

Om du vill redigera en befintlig tagg kan du föra muspekaren över namnet till höger i vyn. Därefter klickar du på Redigera. Du kan också ta bort en tagg genom att klicka på den röda texten med texten Ta bort.