Översikt

Sidor

Produktkategorier

I kapitlet Produkter gick vi igenom hur du enkelt kan välja och lägga till produktkategorier direkt från en produktsida.

Om du vill göra fler inställningar för dina kategorier rekommenderar vi att du klickar dig in på Produkter > Kategorier i WordPress-menyn. Här hittar du alla produktkategorier som finns skapade samt har möjlighet att redigera var och en av dem mer ingående.

Skapa en ny produktkategori

När du klickat dig in på sidan Kategorier enligt beskrivningen ovan kommer du till en vy där du ser alla befintliga kategorier i en lista till höger. Till vänster ser du fält för att lägga till en ny kategori.

När du ska lägga till en ny kategori skriver du först in kategorins namn i fältet Namn. I fältet Slug fyller du i en “URL-vänlig” version av namnet. Med “URL-vänlig” menas att man endast använder små bokstäver och bindestreck. Du bör också undvika åäö och istället översätta dessa till aao. När du skapar en ny kategori kan du egentligen lämna fältet Slug tomt, WordPress kommer själv att skapa en giltig Slug utifrån namnet i samband med att du sparar din kategori.

I fältet Överordnad kategori kan du välja om din kategori ska vara underkategori till en annan kategori eller om den ska vara en huvudkategori. Om du vill att kategorin ska vara en underkategori så väljer du vilken kategori den ska placeras under i fältet Överordnad kategori. Om du vill att kategorin ska vara en huvudkategori så låter du den stå på Inget.

I fältet Beskrivning kan du infoga ett textinnehåll för din kategori. Detta kommer att visas för besökare som klickar sig in på själva kategorisidan.

I fältet Visningstyp kan du välja vad den aktuella kategorin ska lista. Valet Standard innebär att kategorin bara listar produkter som finns under kategorin. Detta är alltså samma som valet Produkter. Valet Underkategorier listar istället kategorier som ligger under den aktuella kategorin. Valet Båda listar både underliggande produkter och kategorier.

I fältet Miniatyr kan du lägga till en bild för kategorin. Denna bilden kommer att visas tillsammans med kategorinamnet om du valt Underkategorier i fältet Visningstyp.

När du lagt till all information för din kategori klickar du på den blå knappen med texten Lägg till ny kategori för att lägga till den.

Översikt för vyn “Produktkategorier”

Redigera en befintlig kategori

Om du vill redigera en befintlig kategori kan du föra muspekaren över namnet till höger i vyn. Därefter klickar du på Redigera. Du kan också ta bort en kategori genom att klicka på den röda länken med texten Ta bort.

Om du vill ändra ordningen på dina kategorier kan du ta hålla inne muspekaren på ikonen med tre streck. Därefter kan du enkelt dra och släppa kategorin där du vill ha den.