Översikt

Sidor

Produkter

Produkterna är kanske det viktigaste innehållet i din webbshop. Utan dessa vore det ingen webbshop. Du kommer åt produkter genom att klicka på fliken Produkter i WordPress-menyn.

Om du har produkter tillagda i din webbshop sedan tidigare kommer du se dessa listade i vyn Alla produkter. Precis som med Sidor och Inlägg kan du föra muspekaren över en produkt och klicka Redigera för att öppna redigeringsläget för en enskild produkt. För att lägga till en ny produkt klickar du på knappen Lägg till ny till höger om rubriken Produkter.

Vi kommer på den här sidan att gå igenom hur du redigerar dina produkter. Om du använder vårt plugin WooCommerce Sync så kommer hanteringen av produkter ske något annorlunda eftersom produkter och viss produktdata då synkas från din MoreFlo Kassa. I detta fall behöver du inte göra alla inställningar manuellt. Du kan läsa mer om hur detta funkar på sidan WooCommerce Sync. Vi kommer bortse från detta på denna sidan och istället gå igenom hur du ställer in detta manuellt.

Att redigera en produkt påminner lite om att redigera en sida eller ett inlägg. Men i redigeringsläget kommer det se lite annorlunda ut eftersom produkter inte använder sig av samma “blockbyggare” som de andra två gör.


Lägg till rubrik och textinnehåll

I textfältet högst upp under rubriken Lägg till ny produkt skriver du produktens namn. Produktnamnet kommer att bli själva rubriken ute på produktsidan.

Under fältet för rubriken ser du att det finns en större textredigerare. Här kan du infoga en lite längre beskrivning av produkten. Du kan använda dig av verktygspaletten för att formatera text efter behov. Denna texten kommer sedan att placeras under fliken “Beskrivning” ute på produktsidan.

Produktens titel skrivs i det övre fält. I det nedre skriver du produktbeskrivningen.

Om du vill har du också möjlighet att lägga till en produkttext direkt under rubriken på produktsidan. Detta gör du genom att infoga en text i textfältet längst ner i botten av redigeringsvyn, i blocket med rubriken Kort produktbeskrivning. Detta ska helst vara en kortare text som fungerar som en ingress för produkten.

I blocket “Kort produktbeskrivning” kan du skriva en kortare beskrivning.

Produktkategori och produkttaggar

Precis som med inlägg kan du även kategorisera produkter i din webbshop. När du som besökare tittar på produktöversikten kommer du se produktkategorierna till höger på skärmen. Med hjälp av dessa kan besökare enkelt filtrera fram produkter inom det område de är intresserade av.

Du kan ställa in produktkategori för den aktuella produkten under blocket Produktkategorier. Bocka för de kategorier du vill att produkten ska ha. Om du vill lägga till en ny kategori gör du detta genom att klicka på Lägg till ny kategori.

Du kan också lägga till taggar för produkten om du vill. Detta gör du genom att skriva en titel på taggen i fältet under rubriken Produkttaggar. Klicka sedan på Lägg till för att lägga till din tagg. Om en tagg finns skapad sedan tidigare kommer du få förslag på att använda befintlig.

Både produktkategorier och produkttaggar kommer även att visas inne på produktsidan.


Produktbilder

Under rubriken Produktbild kan du välja en bild för produkten. Bilden som du anger här blir det huvudsakliga produktbilden som visas först på produktsidan och som även visas i webbshopens produktöversikt. Du lägger till en bild genom att klicka på den blå länken med texten Välj produktbild.

Om du vill kan du även lägga till ytterligare produktbilder som du låter besökaren bläddra mellan. Detta gör du under rubriken Produktgalleri. Bilder som du valt under Produktgalleri kommer att visas under den huvudsakliga produktbilden.


Produktuppgifter

I blocket Produktuppgifter gör du alla inställningar kring pris och artikelnummer m.m. Det första du behöver göra är att bestämma vilken typ av produkt detta ska vara i fältet Produkttyp. Som standard är detta fält satt till Enkel produkt. Här nedan kommer vi gå igenom alla inställningar som görs för en Enkel produkt. Därefter tittar vi närmare på vad som skiljer sig vid valet av en annan produkttyp.

En Enkel produkt är en vanlig produkt där priset är fast och där det endast finns ett artikelnummer. Besökaren kan alltså inte välja någon speciell variant av produkten som t.ex. färg eller storlek.

Till vänster i blocket finns olika flikar som du kan klicka på för att bläddra mellan olika inställningssteg. Dessa kan variera beroende på vilken produkttyp du valt. Här nedan går vi igenom inställningarna för en Enkel produkt.

Allmänt

Ordinarie pris (kr) – I detta fält anger du det ordinarie priset på produkten.

Reapris (kr) – Om du vill ange ett nedsatt pris på en produkt kan du göra det här. Oftast är detta ett tillfälligt pris som används vid REA. Du kan även schemalägga tiden för när det nedsatta priset ska gälla genom att klicka på den blå länken med texten Schemalägg.

Momsstatus – Här kan du välja om produkten ska vara momsbelagd eller om endast frakten ska vara det. Du kan också välja att inte inkludera någon moms alls.

Momsgrupp – Här kan du välja en specifik momsgrupp för produkten. Momsgrupper används för att tillämpa olika momssatser beroende på produkt.

Översikt för fliken “Allmänt”

Lagersaldo

Artikelnr – I detta fält anger du ett artikelnummer för din produkt. Artikelnumret måste vara unikt och får inte vara samma som på någon annan produkt i webbshopen.

Hantera lager? – Genom att bocka för alternativet Aktivera lagerhantering på produktnivå så möjliggör du visning av aktuell lagerstatus för dina besökare. När detta alternativ är valt dyker tre nya fält upp nedanför. I fältet Lagerantal skriver du det aktuella lagersaldot för produkten. I fältet Tillåta restordrar? väljer du om det ska vara möjligt att köpa produkten om produkten är slut i lager. I fältet Gränsvärde för lågt lagersaldo kan du ställa in vad du anser är ett lågt lagersaldo. Du kommer då få ett mejl när lagersaldot är nere på denna nivån.

Säljs individuellt – När du bockat för detta alternativet är det endast möjligt för besökare att köpa ett exemplar av den här produkten i en och samma order.

Översikt för fliken “Lagersaldo”

Frakt

Vikt (kg) – I detta fält skriver du produktens vikt i kg.

Dimensioner (cm) – I detta fält skriver du mått som Längd, Bredd och Höjd för produkten. Dessa mått kommer att visas under en ny flik med titeln Mer information ute på produktsidan.

Fraktklass – Om du har flera olika fraktklasser i din webbshop så kan du här välja vilken du vill använda för just den här produkten. Läs mer om fraktklasser på sidan WooCommerce inställningar.

Översikt för fliken “Frakt”

Länkade produkter

Merförsäljning – I fältet Merförsäljning kan du lägga till andra produkter som du vill tipsa dina besökare om. Dessa kommer då att visas under det aktuella produktinnehållet inne på produktsidan. För att lägga till en produkt ställer du textmarkören i fältet och börjar skriva produktens namn. Du kommer då få förslag på produkter att lägga till.

Korsförsäljning – I fältet Korsförsäljning kan du lägga till produkter som du vill tipsa dina besökare om på varukorgssidan. Du lägger till dessa produkter på samma sätt som i fältet Merförsäljning.

Översikt för fliken “Länkade produkter”

Attribut

Attribut används för att specificera detaljerad info om produkten. Det kan t.ex. vara info som färg, material eller storlek. På en enkel produkt används detta bara för att specificera informationen, men på en variabel produkt kan dessa attribut användas för att låta besökaren välja olika varianter ev en produkt. Vi kommer gå igenom detta under rubriken “Variabel produkt” längre ner.

För att lägga till ett attribut klickar du på knappen Lägg till. Det kommer då att dyka upp några nya fält. I fältet Namn skriver du titeln på attributet, t.ex. “Färg”. I fältet Värde(n) skriver du i det här fallet vilken färg produkten finns i. Om produkten finns i flera färger kan du separera färgerna med hjälp av tecknet “|”. T.ex. “Blå|Grön|Röd”. Med hjälp av alternativet Synlig på produktsidan kan du styra om attributet ska visas ute på produktsidan eller inte.

Om du vill använda dig av ett attribut som förekommer på många andra produkter i webbshopen så rekommenderar vi dig istället att skapa attributet via Attribut under Produkter i WordPress-menyn. Då kan du istället hantera attributet globalt för hela webbshopen. Vi förklara detta närmare på sidan Produktattribut.

För att lägga till ett globalt attribut på produkten måste du först ha skapat det enligt beskrivningen ovan, därefter kan du välja det i fältet där det står Eget produktattribut. Klicka sedan på Lägg till för att lägga till attributet. Därefter får du välja värden för attributet i fältet Värde(n). Du kommer kunna välja bland de värden som finns tillagda på attributet från början. Du kan också lägga till ett nytt värde genom att klicka på knappen Lägg till ny.

När du är färdig med att lägga till attribut klickar du på den blå knappen med texten Spara attribut för att verkställa dina ändringar.

Översikt för fliken “Attribut”

Avancerat

Köpmeddelande – I fältet Köpmeddelande kan du skriva ett meddelande som kommer att skickas till kunden när denna har köpt produkten.

Menyordning – I detta fält styr du i vilken ordning denna produkt ska visas i förhållande till övriga produkter i webbshopen. Ett lågt nummer gör att produkten prioriteras högre och hamnar högre upp i webbshopen. Ett högt nummer däremot gör att produkten hamnar längre ner.

Översikt för fliken “Avancerat”

Virtuella och nedladdningsbara produkter

Vid valet Enkel produkt kommer du även se att det finns två checkboxar i till höger om fältet Produkttyp. Den första har titeln Virtuell och kan användas om produkten inte är en fysisk produkt utan t.ex. en digital produkt som du efter köpet kommer att maila till kunden. När detta alternativet är valt så försvinner fliken Frakt eftersom dessa inställningar inte är aktuella då.

Den andra checkboxen heter Nedladdningsbar och när detta alternativet är valt dyker det upp några nya fält under fliken Allmänt. I fälten under rubriken Nedladdningsbara filer kan du ange ett namn på filen i fältet Namn, och en URL till filen i fältet Filens webbadress. I fältet Nedladdningsgräns kan du styra hur många gånger filen ska kunna laddas ner. I fältet Nedladdning upphör kan du ange under hur många dagar filen ska kunna laddas ner.

Översikt för valet “Nedladdningsbar”

Grupperad produkt

Om du istället ändrar i fältet Produkttyp till Grupperad produkt så kommer du se att vissa av flikarna som vi har gått igenom ovan försvinner.

En Grupperad produkt är en produkt som innehåller flera andra produkter. När du väljer denna så dyker det upp ett nytt fält under Länkade produkter med titeln Grupperade produkter. Här kan du nu välja vilka produkter som ska ingå i din grupperade produkt. Detta blir på så vis ett produktpaket. Du anger inte något pris på en grupperad produkt eftersom priset hämtas från de enskilda produkterna i paketet.

På produktsidan får besökaren sedan välja hur många exemplar av varje delprodukt denna vill köpa.

Val av grupperade produkter

Extern produkt

En Extern produkt är en produkt som inte säljs i den här webbshopen utan som länkar vidare till en extern webbplats.

När du väljer Extern produkt dyker det upp två nya fält under fliken Allmänt. I det första fältet med titeln Webbadress till produkt anger du en URL som besökaren ska länkas vidare till när denne klickar på köp-knappen. I fältet Knapptext kan du skriva en egen text som du vill visa i köp-knappen.

Inställningar för en extern produkt

Variabel produkt

En Variabel produkt är som vi nämnde tidigare en produkt som finns i flera olika varianter. Om produkten t.ex. är en tröja så vill du förmodligen att besökare ska ha möjlighet att välja storlek på tröjan innan de lägger till den i varukorgen. Detta kallas för Varianter där varje storlek är en egen variant.

För att kunna sätta upp de olika varianterna behöver du först lägga till rätt attribut för produkten under fliken Attribut. Du kan göra detta på samma sätt som vi beskrev tidigare. Eftersom vi kommer skapa de olika varianterna utifrån ett attributs värde är det viktigt att det finns flera värden under just det attributet. Om du t.ex. vill skapa olika varianter för storlekar så behöver du först lägga till ett attribut med titeln “Storlek”. Därefter anger du de olika storlekarna i fältet Värde (n).

Tillägg av attribut för användning i varianter

När produkttypen är satt till Variabel produkt kommer du se en ny flik med titeln Varianter. Under denna flik finns ett fält med texten Lägg till variant. Med detta valt kan du klicka på knappen Kör. Det kommer nu att dyka upp en ny rad nedanför som innehåller fält innehållande de attribut som finns tillagda på produkten. Om vi tar exemplet med tröjan där vi har attributet “Storlek”. Du kan nu välja en av storlekarna i fältet. Klicka sedan på pil-ikonen till höger på samma rad. Nu kommer en rad fält att expanderas fram. Dessa fält är samma som de vi tidigare gick igenom för en Enkel produkt, men i detta fallet har möjlighet att göra specifika inställningar för just den här varianten. Här kan du t.ex. ange ett specifikt pris för en speciell variant. Du kan också ange lagersaldo för respektive variant.

Antingen lägger du till varje variant för sig genom att göra på sättet som vi beskrivit ovan, eller så lägger du till varianter alla attribut på en gång. Detta gör du genom att ändra i fältet från Lägg till variant till Skapa varianter för alla attribut. När du nu klickar på Kör så kommer det att läggas till en ny variant för varje värde som finns under dina attribut. Om du har flera attribut som t.ex. “Storlek” och “Färg” så kommer det skapas varianter utifrån varje kombination av dessa. Om du har tre färger och tre storlekar så kommer det alltså skapas totalt 9 olika varianter där alla färger finns i alla storlekar och tvärtom.

Hantering av varianter