Översikt

Sidor

Produktattribut

I kapitlet Produkter gick vi igenom hur du kan välja och lägga till produktattribut direkt på en produktsida i blocket Produktuppgifter. Dessa attribut blir unika för den aktuella produkten, om du vill lägga till samma attribut på en annan produkt måste du skapa attributet på nytt.

Om du från början vet att du kommer vilja använda vissa attribut på flera produkter så rekommenderar vi dig att istället skapa ett globalt attribut under Produkter > Attribut i WordPress-menyn. Fördelen med detta är att du kan kontrollera flera produkters attribut från ett och samma ställe. Du har också möjlighet att lägga till innehållsblock eller en widget för att filtrera fram produkter efter attribut.

Skapa ett nytt produktattribut

När du klickat dig in på sidan Attribut enligt beskrivningen ovan kommer du till en vy där du ser alla befintliga attribut i en lista till höger. Till vänster ser du fält för att lägga till ett nytt attribut.

När du ska lägga till ett nytt attribut skriver du först in attributets namn i fältet Namn. Fältet Permalänk kan du lämna tomt eftersom detta kommer att genereras per automatik när du lägger till ditt attribut.

Om du bockar för alternativet Aktivera arkiv? så kommer attributets värden vara klickbara på produktsidan. På så vis kommer besökare kunna klicka för att se en filtrering på produkter som har det aktuella värdet. T.ex. alla produkter i storlek “Large”.

I fältet standardsortering kan du välja i vilken ordning attributets värden ska visas. Om du väljer Egen ordning så kommer värdena att visas i den ordning du själv väljer. Vi kommer att titta närmare i nästa steg på hur du ändrar ordningen manuellt. Om du väljer Namn så kommer värdena att listas i bokstavsordning. Namn (numeriskt) kan du använda om värdena är nummer för att säkerställa att dessa hamnar i rätt ordning. Om du väljer Term ID kommer värdena att listas i ordning baserat på deras ID:n.

När du lagt till all information för ditt attribut klickar du på den blå knappen med texten Lägg till attribut för att lägga till det.

För att redigera ett befintligt attribut för du muspekaren över attributets namn och klickar sedan på Redigera. Du kan också ta bort ett attribut genom att klicka på den röda länken med texten Ta bort.

Översikt för vyn “Attribut”

Lägg till värden för ett attribut

Ett attribut kan som sagt fyllas med olika värden. Dessa värden kallas i denna vyn för termer. För att redigera värdena för ett specifik attribut klickar du på Konfigurera termer till höger i attribut-raden.

Du kommer nu till en liknande vy som tidigare. Men i det här fallet är det är det det aktuella attributets termer som listas till höger i vyn. Till vänster finns fält för att lägga till en ny term.

När du ska lägga till ett ny term skriver du först in termens namn i fältet Namn. Fältet Slug kan du lämna tomt eftersom detta kommer att genereras per automatik när du lägger till termen. I fältet Beskrivning kan du lägga till en beskrivning för termen. Denna kommer att visas inne på termens sida om du valt att aktivera arkiv för attributet.

När du lagt till all information för din term klickar du på den blå knappen under formuläret för att spara den.

För att redigera en befintlig term för du muspekaren över termens namn och klickar sedan på Redigera. Du kan också ta bort en term genom att klicka på den röda länken med texten Ta bort.

Översikt för tillägg av termer i ett attribut