Översikt

Sidor

Tillgänglig tid

För att dina kunder ska kunna beställa produkter för avhämtning eller utkörning hos dig krävs det att du har lagt till tillgänglig tid för dina resurser. Tillgänglig tid är tid då du kan leverera dina kunders beställningar, alltså finnas tillgänglig för avhämtning eller utkörning. De tider som du lägger till som tillgänglig tid är de tider som dina kunder kan välja på när de gör sin beställning.

Innan du har gjort några inställningar kring tillgänglighet på dina resurser så kommer det inte vara möjligt att beställa någonting alls. Det beror på att det inte finns några tider att välja på ännu.


Ställ in tillgänglighet

För att ställa in tillgänglig tid går du till Försäljning och sedan Order uppe i huvudmenyn inne i MoreFlo Apps. Först kommer du att komma till en vy där alla ordrar listas. Klicka på knappen Kalender uppe till höger. Du kommer nu att sen en kalendervy. När det kommer in en ny beställning placeras den in i den här kalendern utifrån vilken leveranstid kunden har valt. Du kan växla resurs eller välja att visa alla resurser samtidigt genom att ändra värdet i rullisten uppe till vänster. Du kan enkelt hoppa till en annan vecka genom att ändra värdet i fältet Vecka uppe till vänster. Om du vill hoppa till en specifik dag så kan du välja den i fältet till höger med texten Välj datum. Då kommer du se schemat för den enskilda dagen som du valt. Du kan också välja en dag genom att klicka på datumet i månadskalendern till vänster.

Ett annat sätt att bläddra mellan veckor är att använda pil-ikonerna i mitten av vyn. Mellan konerna ser du vilken vecka du befinner dig på.

Om du använder dig av en liten skärm och vill se mer av kalendern kan du klicka på den blå knappen med kalender-ikonen i. Då kommer månadskalendern till vänster att döljas och bokningskalendern får mer utrymme.

Vi kommer beskriva hanteringen av ordrar närmare i nästa steg, först ska vi lägga till tillgänglig tid. För att komma till vyn där du hanterar tillgänglighet klickar du på ikonen med klockan uppe till höger.

Klicka på knappen med klockan för att hantera tillgänglighet.

Du kommer nu till en ny kalendervy där du kan lägga till bokningsbar tid i kalendern för en utvald resurs.

Bilden visar en tom kalender utan bokningsbar tid,

Så länge ingen bokningsbar tid är tillagd i resursens kalender så kan denne inte ta emot några beställningar. För att lägga till bokningsbar tid klickar du på den blå knappen uppe till höger med texten Skapa ny. Du kan också klicka på ett klockslag i kalendern. Ett nytt formulär kommer nu att dyka upp på skärmen. I fältet Bokningsbar resurs väljer du vilken resurs det gäller. I fälten Startdatum, Starttid, Sluttdatum och Sluttid anger du mellan vilka dagar och klockslag du vill lägga till den bokningsbara tiden. I fältet Typ av händelse väljer du Bokningsbar tid för att ställa in att detta är tid som kunderna ska kunna boka. I fältet Beskrivning kan du göra en anteckning om du vill, du kan också lämna detta fält tomt. För att lägga till den bokningsbara tiden i resursens kalender klickar du sedan på den gröna knappen med texten Skapa.

Lägg till bokningsbar tid

Du kommer nu se att det lagts till ett vitt block i resursens kalender. Detta block representerar tid då resursen är tillgänglig för leverans av beställningar. Alltså tider som dina kunder kan välja på webbsidan. Resursen kommer inte att vara tillgänglig utanför detta intervall.

På samma sätt som du lagt till bokningsbar tid kan du också lägga till ej bokningsbar tid. Detta gör du genom att återigen klicka på den blå knappen med texten Skapa ny. I formuläret som dyker upp anger du nu istället Ej bokningsbar tid i fältet Typ av händelse. Att lägga till ej bokningsbar tid är främst användbart om du redan lagt till bokningsbar tid och vill göra ett undantag under den tiden. Ett exempel på detta är om din resurs jobbar mellan 08:00 till 17:00. Då kan du först lägga till bokningsbar tid mellan dessa klockslag. Om personen sedan har lunchrast mellan 12:00 och 13:00 kan du lägga till ej bokningsbar tid mellan dessa klockslag. Då kommer kunder inte kunna boka in resursen på dennes lunchrast.

Bokningsbar och ej bokningsbar tid visas i form av en vit och ett gul markering den vanliga kalendervyn. På så vis kan du enkelt se hur din resurs är schemalagd när du lägger till bokningar manuellt.

Bokningsbar och ej bokningsbar tid markerad i kalendern

Kopiera arbetsschema mellan veckor

Det blir såklart tidskrävande att lägga till ny bokningsbar tid manuellt för varje vecka. Det finns därför en smart funktion som gör det möjligt för dig att kopiera alla bokningsbara tider och ej bokningsbara tider från föregående vecka.

För att kopiera tider från föregående vecka går du först till veckan som du vill kopiera till. Därefter klickar du på den blå knappen med texten Kopiera föregående vecka. Det kommer då dyka upp en ruta. Klicka på Ja fortsätt för att genomföra handlingen och kopiera tiderna. Du kommer nu se att föregående veckans bokningar finns tillagda i den nuvarande.

På detta vis kan du enkelt sätta upp veckoscheman för dina resurser och sedan kopiera dessa för flera veckor framåt i tiden. Du kan sedan göras specifika ändringar för varje vecka om det skulle behövas.

Kopiera arbetsschema från föregående vecka.