Översikt

Sidor

Hantera ordrar

För att se alla beställningar som kommit in kan du klicka dig in på Försäljning och sedan Order i MoreFlo Apps. Du kommer först att se en listvy där alla ordrar är sorterade utifrån leveranstid. Den som ska levereras näst ligger överst i listan. Här ser du informations om t.ex. kundens namn, leveranssätt, summa och tidpunkt då ordern ska levereras.

Som vi nämnde tidigare kan du också klicka på Kalender upp till höger för att se alla inplanerade ordrar i en kalendervy. Om du får in mycket ordrar kan det dock vara lättare att använda listvyn eftersom det kan vara svårt att få en bra överblick med många ordrar vid samma tidpunkt i kalendervyn.

Listvy med ordrar sorterade utifrån leveranstid

Detaljerad info om en order

För att se mer om en specifik order kan du klicka på den i listvyn eller i kalendervyn. Du kommer nu till en ny vy där du ser alla detaljer kring en order.

I vänsterspalten under Orderinformation ser du information som Ordernummer, Orderbeskrivning och Intern notering m.m. Om din kund har lämnat några specifika kommentarer vid sin beställning så kommer de att visas i fältet Orderbeskrivning.

I den högra spalten ser du fält för Förfallotidpunkt vilket är datum och tid som kunden har valt att beställningen ska vara klar. I fältet Bokningsbar resurs ser du vilken resurs som beställningen är inplanerad på. I fältet Leveransval ser du om kunden har valt att beställningen ska hämtas upp eller om den ska köras ut.

Under rubriken Kunduppgifter längre ner ser du all info om kunden som har beställt.

Under kunduppgifterna finns en tabell med en sammanställning av alla artiklar som kunden har köpt. Om kunden har lagt till egna önskemål kring en specifik artikel så kommer denna att hamna på en egen rad under artikeln det gäller. Om kunden har angett att beställningen är en representation och lagt till en deltagarlista så kommer denna att synas på en egen rad längst ner i artikellistan.

När du är klar med en order och är redo för att leverera den klickar du på den gröna knappen med texten Klar. Ordern kommer då att markeras som Klart för leverans och du kan plocka upp den i kassan för att ta betalt och skriva ut ett kvitto.

Om du vill ta bort en order helt klickar du på den röda knappen med texten Makulera. Ordern kommer då att försvinna från listan listvyn och kalendervyn.

Som du ser finns det även knappar för Start, Vilande och Väntar på kundsvar. Dessa kan du använda som interna statusar om du vill för att lättare hålla koll på orderns status, men de är inte nödvändiga.