Översikt

Sidor

Aktivera artiklar i webbshopen

När du skapat din artikel i MoreFlo Apps synkas den inom 5 minuter över till din webbshop. För att artikeln ska synas och gå att beställa måste du först placera den i en produktkategori och sedan publicera den.

Du loggar in i webbshopen genom att använda adressen och de inloggningsuppgifter som du tidigare fick från MoreFlo i samband med upprättningen av din beställningssida. Klicka här för att läsa om hur du loggar in i webbshopen.


Hantera produktkategorier

Alla artiklar som ska visas i webbshopen måste först placeras i en specifik produktkategori. På den länk som du fått av MoreFlo finns redan en produktkategori skapad med namnet Sortiment. Om du vill använda dig av den kategorin kan du nu gå vidare till nästa steg där vi beskriver hur du publicerar dina artiklar. Om du istället vill skapa en ny produktkategori med ett eget namn klickar du dig först in på Produkter och sedan Kategorier i vänsterpanelen.

Du kan nu skapa en ny kategori genom att ange ett namn i fältet Namn och en eventuell beskrivning i fältet Beskrivning. Fälten Permalänk, Överordnad kategori och Visningstyp behöver du inte bry dig om. Klicka sedan på Lägg till ny kategori för att publicera din kategori.

Du behöver nu göra en inställning på din nya kategori för att den ska funka ihop med Take Away- och Catering-artiklar. Klicka på din nya kategori till höger på skärmen för att redigera den. Längre ner i redigeringsläget finns en kryssruta med texten Activates pickup in checkout for products in this category. Aktivera detta alternativ och klicka sedan på den blå knappen med texten Uppdatera längst ner. Nu är din kategori redo att användas.

Klicka här för att läsa om hur du lägger till en kategori i menyn i webbshopen.

Till vänster i vyn skapar du nya kategorier. Till höger redigerar du befintliga kategorier.

Publicera en artikel

För att se alla artiklar som har synkats över från MoreFlo Apps klickar du på fliken Produkter i vänsterpanelen. När en artikel synkas in för första gången synkas den alltid in med statusen Utkast. Det innebär att den inte är publicerad ännu. För att publicera en artikel klickar du först på den för att redigera den. Du kommer nu till ett nytt redigeringsläge. Längst ut till höger väljer du nu vilken kategori du vill att din artikel ska publiceras i. Antingen väljer du kategorin Sortiment som vi på MoreFlo har skapat eller så väljer du din egen kategori som du skapade i föregående steg.

När du valt en kategori klickar du på den blå knappen med texten Publicera. Din artikel kommer då att publiceras i webbshopen.

Välj en kategori till höger och klicka sedan på “Publicera”.