Översikt

Sidor

Ta ut en log-fil för MoreFlo Sync

Om du upptäcker att något inte fungerar som det ska med MoreFlo Sync i din webbshop kan det vara bra att ha möjligheten att ta ut en log-fil. En log-fil är en teknisk rapport som beskriver eventuella fel som kan ha uppstått i samband med att synkningen körs. Den är bra att ha nära till hands när du kontaktar supporten på MoreFlo.


Aktivera log-filen

Det första du måste kontrollera är att log-filen är aktiverad. Detta gör du genom att i gå in på MoreFlo Sync och Settings i vänsterpanelen i WordPress. Längst ner i inställningarna för MoreFlo Sync ser du en kryssruta med texten Enable the Debugging Logs. Kontrollera att den är aktiv. Om den inte är aktiv så kommer inte synken att generera någon log-fil.

Det finns två sätt för att ta fram en log-fil. Antingen läser du av den direkt i WordPress, eller så loggar du in på webbplatsens server via FTP och ladda ner filen. Vi beskriver båda sätten här nedan.


Ta fram log-filen via WordPress

När du är inloggad i WordPress går du till WooCommerce och sedan Status. Klicka sedan på fliken Loggar. Du kommer nu till en vy som visar alla log-filer som skrivs ut för webbplatsen. Det kan finnas många olika log-filer som skrivs ut av olika tillägg. Du kan växla mellan olika log-filer genom att klicka på rullisten uppe till höger. Log-filen för MoreFlo Sync börjar på moreflo-sync- följt av ett datum. Vanligtvis är det filen med det senaste datumet som är aktuell vid en felsökning av ett pågående problem.

Kopiera all kod i textfältet och skicka den till supporten på MoreFlo i samband med att du kontaktar dem.

Välj rätt log-fil i rullisten uppe till höger.

Ta fram en log-fil via FTP

Logga in på servern där din webbplats driftas med hjälp av valfri FTP-klient. Gå till rot-mappen för din WordPress-installation och navigera sedan till:

/wp-content/uploads/wc-logs

I mappen wc-logs ska det finnas en fil som börjar på moreflo-sync-. Vanligtvis är det filen med det senaste datumet som är aktuell vid en felsökning av ett pågående problem.

Skicka denna fil till supporten på MoreFlo i samband med att du kontaktar dem.