Översikt

Sidor

Så funkar MoreFlo Sync

MoreFlo Sync gör det möjligt för dig att synka produkter och ordrar mellan ditt MoreFlo Apps-konto och din webbshop. Om du använder dig av vårt kassasystem idag blir det på så vis väldigt enkelt att föra in ditt befintliga artikelregister direkt in i WooCommerce. Tack vare synkningen av ordrar har du också möjlighet att sälja dina produkter i webbshopen men ta betalt för dem på plats i din MoreFlo Kassa.


Viktigt att känna till

MoreFlo Sync är ett WordPress-tillägg som är utvecklat för att fungera ihop med de inbyggda funktioner som finns i WooCommerce som standard. Du behöver senaste versionen av WordPress och WooCommerce för att tillägget ska fungera korrekt. MoreFlo Sync har inte ett utvecklat stöd för andra tillägg än WooCommerce och du bör därför känna till att det kan uppstå problem vid installationen om du idag använder ett eller flera tillägg som inte fungerar ihop med MoreFlo Sync. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga vid installationen rekommenderar vi dig att ta hjälp av en konsult eller webbyrå.


Synköversikt

WooCommerce > MoreFloMoreFlo > WooCommerce
Artiklar
ArtikelnummerJaJa
ProduktnamnJaJa
Pris (Ordinarie)JaJa
LagersaldoNejJa
ProduktbildNejJa
Konteringskod/MomsNejJa
Ordrar
OrdernummerJaNej
KundinformationJaNej
AdressJaNej
BetalstatusJaNej
Köpta artiklarJaNej

Synkning av produkter

Artiklar synkas både från WooCommerce till MoreFlo Apps och tvärtom. Dock så synkas inte alla information åt båda hållen. Här nedan har vi specifierat vad som synkas.

Artikelnummer

Synken utgår från artikelnummer när den identifierar nya produkter och det är så artiklar kopplas samman mellan systemen. Du kan inte ändra ett artikelnummer i efterhand, då kommer kopplingen mellan systemen att gå förlorad.

Produktnamn

Produktnamnet kan uppdateras både i WooCommerce och i MoreFlo Apps och uppdateras då vid synkning mellan systemen. Du har möjlighet att stänga synkningen av produktnamn om du vill genom en inställning i MoreFlo Sync.

Pris

Pris kan uppdateras både i WooCommerce och i MoreFlo Apps och uppdateras då vid synkning mellan systemen. Du har möjlighet att stänga synkningen av pris om du vill genom en inställning i MoreFlo Sync. Viktigt att känna till är att synken endast stödjer synk av ordinarie pris i dagsläget. MoreFlo Sync har inte stöd för synkning av WooCommerce REA-pris.

Lagersaldo

Lagersaldo synkas från MoreFlo Apps till WooCommerce och använder då MoreFlo Apps som lagermaster. Om du aktiverar MoreFlo Sync för första gången och synkar en existerande artikel från WooCommerce till MoreFlo Apps så kommer de existerande lagersaldot i WooCommerce att föras in i MoreFlo Apps första gången. Du kan dock inte ändra lagersaldo på nytt i WooCommerce utan måste göra alla framtida inleveranser i MoreFlo Apps.

Produktbild

Produktbild som lagts till på artikeln i MoreFlo Apps synkas till WooCommerce och läggs till som utvald produktbild på artikeln. Bild som laddas upp och anges som produktbild i WooCommerce synkas inte till MoreFlo Apps.

Konteringskod/Moms

För att en artikel ska kunna synkas mellan MoreFlo och WooCommerce behöver den ha en konteringskod angiven i båda systemen. En konteringskod innehåller information om vilken moms som gäller för en specifik artikel. Konteringskoder skapas och hanteras i MoreFlo Apps och vid aktivering av MoreFlo Sync kommer alla konteringskoder att synkas över till WooCommerce. Artiklar som existrerat i WooCommerce sedan tidigare och inte har en konteringskod angiven behöver du gå igenom manuellt och sätta en konteringskod på. Utifrån den angivna konteringskoden skapar MoreFlo Sync automatiskt de momsinställningar som behövs i WooCommerce.


Synkning av ordrar

Pluginet synkar som sagt också ordrar. I detta fall rör det sig om en enkelriktad synk där ordar som skapas i WooCommerce synkas till MoreFlo Apps. Ordrar som skapas i MoreFlo Apps kommer dock inte att skapas i WooCommerce eftersom de inte rör själva webbshopen. Om du använder lagerhantering så kommer lagersaldot att uppdateras mellan systemen oavsett om du säljer produkten i webbshopen eller från din kassa.

Om en kund väljer betalningsalternativet Betala på plats när denne genomför sitt köp kommer det skapas en order i WooCommerce med statusen Behandlas. När du sedan ändrar status till Färdigbehandlad så kommer ordern att dyka upp i din kassa under Klar för leverans. På så vis kan kunder enkelt beställa produkter i din webbshop och sedan komma till din butik för att slutföra köpet och hämta produkten.

Följande information synkas från WooCommerce till MoreFlo Apps vid en order.

Ordernummer

Ordrar i WooCommerce och MoreFlo Apps har två olika ordernummer. Däremot läggs ordernumret i WooCommerce med som en referens på ordern när den skapas i MoreFlo Apps.

Kundinformation

Namn, e-post och telefonnummer läggs till på ordern i MoreFlo Apps.

Adress

Både Leveransadress och Fakturaadress läggs till på ordern i MoreFlo Apps. Vid varje ny order kontrollerar synken om kunden e-postadress finns kopplad mot ett befintligt kundnummer i MoreFlo Apps. Om den gör det så kopplas ordern mot den befintliga kunden. Om kundens e-post inte finns kopplad mot något kundnummer så skapas ett nytt kundnummer där den inskickade kundinformationen sparas.

Betalstatus

Information om ordern är betald eller inte läggs till på ordern i MoreFlo Apps.

Köpta artiklar

De artiklar som kunden har köpt i webbshopen kommer att listas med artikelnummer, namn och tillhörande moms i MoreFlo Apps.