Översikt

Sidor

Inställningar för synken

När du har installerat pluginet kommer du se att det dyker upp en flik med titeln MoreFlo Sync i vänsterpanelen. Klicka dig in på MoreFlo Sync > Settings.

På denna sidan behöver du nu ställa in rätt API-uppgifter så att pluginet kan synka mot just ditt MoreFlo Apps-konto. Om du inte har dessa uppgifter kan du ta kontakt med supporten på MoreFlo så hjälper de dig att ta fram dem.


Ställ in API-uppgifter

Du kan börja med att ändra valet i fältet Environment från Test till Production. Fälten nedan som börjar med “Test…” kan du bortse från. Gå istället till fältet Produktions-URL och skriv där in adressen “https://api.moreflo.com/”. I fälten nedanför med namnen Produktions användarnamn och Production lösenord kan du sedan skriva in de API-uppgifter du fått från MoreFlo.


Inställningar för synken

Under fälten för API-uppgifterna finner du olika inställningar för hur synkningen ska fungera.

Fältet Frakt Produktnummer använder du för att frakten för en försäljning ska synkas in i MoreFlo Apps. Ange då artikelnumret för den artikel du vill använda i detta fält. Artikeln i MoreFlo Apps behöver vara av artikeltypen Vara och ha inställningen Ange pris vid försäljning.

I fältet Automatic sync kan du välja att aktivera eller inaktivera synken. Det kan vara bra att kunna gå hit och inaktivera synken om du upptäcker att något verkar ha blivit fel.

I fältet Synchronize Price kan du välja om priser ska synkroniseras mellan WooCommerce och MoreFlo Apps eller om de ska hanteras separat i repsektive miljö.

I fältet Synchronize Pictures kan du välja om bilder ska synkroniseras mellan WooCommerce och MoreFlo Apps.

I fältet Synchronize Product Title kan du välja om produktens titel ska synkroniseras mellan WooCommerce och MoreFlo Apps.

I fältet Synchronize tax classes kan du välja om du automatiskt vill skapa momsklasser i WooCommerce utifrån de konteringskoder som finns i MoreFlo Apps. Momsklasserna kommer då också kopplas samman med rätt produkt i WooCommerce.

I fältet Syncing Interval kan du styra hur ofta du vill att synkningen ska genomföras. Tänk på att om du har många artiklar så kan de ta ett tag för synkningen att genomföras. Då kan det vara bra att inte ha ett alltför tätt intervall.

I fältet No of articles to fetch per page kan du styra hur många artiklar som MoreFlo Sync ska hantera i varje iteration. Vi rekommenderar att du låter värdet vara 10 i detta fältet.

Längst ner finns en kryssruta med rubriken Enable the Debugging Logs. Du behöver inte aktivera denna nu men om du upplever problem med betalningsalternativet kan du bocka för denna kryssrutan för att göra det möjligt att ta ut loggfiler för felsökning.


Starta en ny synkning manuellt

Om du vill kan du enkelt aktivera en ny synkning manuellt. För att göra detta klickar du på MoreFlo Sync i vänsterpanelen i WordPress. Du kommer nu till en sida där det finns en blå knapp med texten Force Sync. När du klickar på denna så startar synkningen på nytt. Du kommer att se status för processen medan den pågår. När synkningen är genomförd visas ett meddelande förklarar att den är slutförd.

Du kan starta en ny synkning genom att klicka på Force Sync.