Översikt

Sidor

Versionsändringar

Här kan du läsa om de senaste ändringarna i MoreFlo Start.


MoreFlo Start version 12.3.0

Release 2021-01-12

 • Ny trevligare design samt färgval
 • Integration för Swish med QR-kod som visas på skärmen. Den som ska betala scannar QR-koden med sin swishapp och belopp och nummer är då förvalt så godkännanden med bankID behövs.
 • Ny funktionalitet med bongskrivare. Upp till fem bongskrivare kan användas och en bong skrivs ut när detta är inställt på artikeln (inställning på artikeln styr vilken bongskrivare som utskrift ska ske på, t.ex. bar eller kök).
 • Förvalda bongtexter kan ställas in i MoreFlo Apps.
 • Egen bongtext kan skrivas direkt vid inslag i kassan
 • Kontroll inför iOS 14
 • Bild eller färg för grupp används nu i appen
 • Stöd för MoreFlo Bokföringsunderlag där verifikat visas i klartext i MoreFlo Apps
 • Nytt bättre ljud för streckkodsscanning
 • Det går nu att fota streckkoden med kameran när man lägger upp artikeln
 • Möjlighet att hantera grupper på artiklar
 • Skapa grupper via MoreFlo Apps (öppnas i webbläsaren)
 • Det går nu att editera inställningar för kortterminal
 • Utskrift sker vid misslyckad korttransaktion
 • Kvittoinformation efterfrågas vid installation
 • Förhandsvisning av vad som skickas för anmälan till Skatteverket
 • Buggrättning – flagga för akumulativ artikel fungerade inte
 • Buggrättning – appen kraschar då artrikel raderas
 • Buggrättning – återköpskvitto skrivs nu ut korrekt
 • Buggrättning – lagersaldo rapporteras korrekt vid återköp
 • Buggrättning – momsbelopp visar nu korrekt i MoreFlo Start

MoreFlo Start version 12.2.7

Release 2021-01-14

 • Rättat översättningar där engelska visats i svensk version
 • Ändrad hantering av bilder för att ta mindre plats i iPad/iPhone
 • Kvittonummer syns nu i säljrapporten i MoreFlo Apps
 • Korrigerat fel för logotyp
 • Korrigerat fel för hur återköp syns i MoreFlo Apps
 • Korrigerat sorteringsfel i rapporter
 • Förbättring av transaktionshantering vid avbruten och nekad kortbetalning
 • KassaID måste nu anges som ett nummer