Översikt

Sidor

MoreFlo Self-Scan

I den här användarmanualen beskriver vi hur du använder MoreFlo Self-Scan. MoreFlo Self-Scan är en mobil självskanningslösning som gör det möjligt för dina kunder att skanna varor på plats i din butik med hjälp av sin mobiltelefon. Därefter kan välja att betala på plats i kassan eller betala direkt i webbshopen.

Bygger på MoreFlo Webbshop

MoreFlo Self-Scan baseras i grunden på vår produkt MoreFlo Webbshop som är en webbshop uppbyggd på WordPress och WooCommerce. Du hanterar dina artiklar i MoreFlo’s backoffice-system MoreFlo Apps. Artiklarna synkas därefter över automatiskt till webbshopen. I webbshopen kan du även göra ytterligare inställningar som att ställa in färger och rubriktexter för självskanningsappen.

Manualens utformning

När du är inloggad i webbshopen kommer du se att det finns många olika inställningar du kan göra. Vi på på MoreFlo har redan konfigurerat det viktigaste åt dig så därför går vi inte igenom all funktionalitet för MoreFlo Webbshop i den här manualen. Vi kommer endast fokusera på de steg som krävs för att du ska komma igång med MoreFlo Self-Scan. Om du vill läsa mer om alla funktioner i MoreFlo Webbshop rekommenderar vi dig att kolla manualen för MoreFlo Webbshop.

Här kommer några utvalda kapitel för MoreFlo Webbshop: