Översikt

Inställningar för MoreFlo Kundklubb

När du har loggat in i MoreFlo Apps går du till Inställningar > Extern kundklubb. Du kommer nu till en vy där du kan göra alla inställningar för MoreFlo Kundklubb.


Generella inställningar

Under fliken Generella inställningar finner du alla grundläggande inställningar för hur MoreFlo Kundklubb ska fungera. Vi går igenom respektive fält här nedan.

Generella inställningar för MoreFlo Kundklubb.

Extern kundklubb

Detta alternativ måste vara inställt på ”Ja” för att din kundklubb ska vara aktiv. Till höger på denna rad ser du URL:en som används för kundklubben. Det är den som dina kunder ska surfa till för att logga in och registrera sitt konto i kundklubben

Adressen till kundklubben är markerad i gult.

Kundklubb har alltid värdekort

Alternativet Kundklubb har alltid värdekort måste vara inställt på ”Ja” för att det ska gå fungera att ladda på ett värde.

Bakgrundsfärg på meny

I detta fält kan du ange en färg som du vill ska användas som bakgrundsfärg för menyn på Kundklubb-sidan. Färgen anges i form av en HEX-kod. Det finns verktyg och guider online för att generera HEX-koder om du är osäker på hur man gör. Ange färgen utan ”#”.

Namn på menyval hem

I Namn på menyval hem ställer du in vilket namn själva startsidan ska ha i menyn. Här skulle du t.ex. kunna skriva ”Hem”.

Bilder på hem i webbapp

Här kan du välja en bild som visas som bakgrundsbild på startsidan när kunden har loggat in i kundklubben.

När du är klar med dina ändringar klickar du på den gröna knappen med texten Spara för att verkställa dina ändringar.


Texter

Under fliken Texter ser du ett antal olika textfält. Här kan du anpassa texterna som visas i respektive vy när din kund navigerar runt i kundklubben.

Välkomstsida i kundklubb

Här kan du skriva en text som visas på den första sidan kunden kommer till innan hen har loggat in i kundklubben.

Sida för registrering i kundklubb

Här kan du skriva en text som visas på sidan där kunden registrerar sitt nya konto.

Sida login i kundklubb

Här kan du skriva en text som visas på sidan där kunden loggar in i kundklubben.

Sida start i kundklubb

Här kan du skriva en text som visas på startsidan när kunden har loggat in.

Sida om i kundklubb

Här kan du skriva en text som visas på sidan om ditt företag i kundklubben.

Sida kontakt i kundklubb

Här kan du skriva en text som visas på kontaktsidan i kundklubben.

När du är klar med dina ändringar klickar du på den gröna knappen med texten Spara för att verkställa dina ändringar.

Anpassning av texter för MoreFlo Kundklubb.