Översikt

Sidor

Skapa ett tillfälle

Nu har det blivit dags att skapa ett nytt tillfälle för eventet som du precis har skapat. Ett tillfälle är som vi nämnt tidigare ett datum som dina kunder kan boka in sig på. Du kan sätta upp flera tillfällen för olika datum om du vill.

För att skapa ett nytt tillfälle i MoreFlo Apps klickar du på Events uppe i menyn. Om du i ett tidigare skede ändrade i fältet Benämning event i plural under de generella inställningarna så kommer det inte att stå Events utan din egen benämning uppe i menyn. Klicka sedan på eventet som du precis har skapat. Klicka sedan på fliken Tillfällen längst till höger i undermenyn.

Du kommer nu till en sida där alla befintliga tillfällen listas. Om du har tillfällen skapade sedan tidigare så kommer du här kunna se hur många biljetter som sålts till det aktuella tillfället. Om du inte har skapat något tillfälle tidigare så kommer sidan vara helt tom. För att skapa ett nytt tillfälle klickar du på den blå knappen med texten Skapa nytt.

En översikt över samtliga tillfällen.

Detaljer för tillfället

Det dyker nu upp ett formulär till vänster på sidan. Här ska du nu ange information för tillfället. I fältet Namn skriver du vad du vill kalla själva tillfället. Kanske är olika tillfällen inriktade på olika saker. Då kan du döpa tillfällena till olika saker när du skapar dem.

I fältet Information kan skriva en text som du vill ska följa med på biljetten som skickas i PDF-format till kunden efter genomfört biljettköp. Som du kanske kommer ihåg fanns detta fält även med när du skapade eventet. Om du inte skriver någon text i fältet Information på ett tillfälle så kommer texten från eventet att användas istället. På så vis har du möjlighet att använda en och samma text för alla tillfällen men också styra den specifikt per tillfälle om det skulle vara nödvändigt.

Under rubriken Har starttid och stopptid kan du styra om du vill att tillfället ska ha ett specifikt start- och slutdatum eller ej. Om du väljer Nej i detta fält så kommer fälten Startdatum, Starttid, Slutdatum och Sluttid nedanför att döljas. Det kommer inte heller att visas några datum för tillfället på eventsidan.

Under rubriken Är digitalt kan du styra om tillfället är ett digitalt tillfälle eller ej. Om du aktiverar detta alternativ så kommer det stå “Online” istället för en ort under rubriken “Plats” på eventsidan.

I fälten Startdatum och Starttid anger du vilket datum och vilken tid tillfället startar och i Slutdatum och Sluttid när det slutar.

I fälten Säljstart startdatum och Säljstart starttid anger du datum och tidpunkt för när dina biljetter ska finnas tillgängliga för försäljning. Om du här anger ett datum som är längre fram i tiden så kommer tillfället fortfarande att synas på eventsidan men det kommer inte vara möjligt att köpa biljetter förrän den angiva tidpunkten infaller.

I fälten Säljstopp datum och Säljstopp tid anger du datum och tidpunkt för när biljettförsäljningen ska avslutas. Detta kan vara bra om du t.ex. arrangerar en kurs och vill ha god tid på dig att sammanställa deltagarlistan innan kurstillfället.

I fältet Insläpp från tid kan du om du vill ange ett klockslag för när dörrarna till eventet öppnas. Detta kommer då att skrivas ut på biljetten som skickas till kunden. Om Insläpp från tid inte är aktuellt i ditt fall kan du lämna det tomt.

När kryssrutan Adress som eventinställningar är aktiverad kommer samma adress som används för eventet också att användas för tillfället. Om du t.ex. arrangerar tillfällen på olika platser kan du bocka ur den här kryssrutan. Då kommer det dyka upp ett nytt formulär där du får ange nya adress- och kontaktuppgifter som sedan blir specifika för just det här tillfället.

Längst ner till vänster finns precis som på eventet en kryssruta med texten Aktivt. Om du bockar ur den här kryssrutan så kommer tillfället inte längre att visas ute på eventsidan.

När du är färdig med inställningarna klickar du på den gröna knappen med texten Spara för att spara inställningarna. När du tryckt på Spara kommer du sett att det även dyker upp inställningar för Platskategorier till höger i vyn.

Inställningar för tillfället.

Platskategorier

När du tidigare skapade ditt event så förklarade vi hur du kan sätta upp olika platskategorier för att tillhandahålla olika antal platser inom olika kategorier. När du har ställt in Platskategorier för ett event kommer samma kategorier automatiskt att gälla för alla tillfällen som skapas i eventet. Men du kan överstyra eventets platskategorier om du vill och istället skapa specifika kategorier som endast gäller för ett tillfälle. Detta gör du i så fall under rubriken Platskategorier till höger när du redigerar ett tillfälle. Det funkar precis på samma sätt som vi beskriver i kapitlet Skapa ett event.