Översikt

Sidor

Skapa ett event

Nu har det blivit dags att skapa ett event. En sak som är viktigt att känna till innan du sätter igång är skillnaden på event och tillfällen. Ett event är själva huvudbeskrivningen av evenemanget medan ett tillfälle är ett specifikt datum som kunderna kan köpa biljetter till. Ett event kan på så vis innehålla flera tillfällen om det arrangeras vid olika datum.

Ett exempel på ett event skulle kunna vara en matlagningskurs. Ett företag som tillhandahåller den här typen av kurser vill förmodligen erbjuda flera olika datum som kunderna kan boka in sig på. I detta fall är alltså matlagningskursen själva eventet samtidigt som den innehåller flera tillfällen för olika kursdatum.


Så skapar du ett nytt event

För att skapa ett nytt event i MoreFlo Apps klickar du på Events uppe i menyn. Om du i ett tidigare skede ändrade i fältet Benämning event i plural under de generella inställningarna så kommer det inte att stå Events utan din egen benämning uppe i menyn.

Du kommer nu till en sida där alla befintliga event listas. Om du inte har skapat något event sedan tidigare så kommer sidan vara helt tom. Du kan klicka på ett befintligt event för att redigera det. För att skapa ett nytt event klickar du på den blå knappen med texten Skapa.

En översikt över samtliga event.

När du skapar ett nytt event får du först ange ett namn på eventet i fältet Namn. Detta kommer sedan att visas som titel på själva eventsidan. När du angett ett Namn och klickar på knappen Skapa dyker det upp fler fält på sidan.

Fyll först i namnet för ditt event och tryck på “Skapa”.

Till vänster i vyn under rubriken Grundinställningar ser du dels fältet Namn som du angav i föregående steg. Under detta finns fältet Sökväg som bestämmer vilket namn eventsidan ska ha i URL:en till bokningssidan. Som standard används en webbsäker version av eventets namn men du kan ändra detta till något eget om du vill. Till höger om Sökväg ser du eventets URL under rubriken Url till bokningssida. Du kan kopiera URL:en genom att klicka på den blå knappen med kopiera-ikonen. Du måste först klicka på den gröna knappen med texten Spara längst ner för att uppdatera URL:en med rätt sökväg.

I fältet Max antal bokningar per order kan du ange en gräns för hur många biljetter en kund ska kunna köpa vid ett och samma tillfälle. I fältet Information kan du skriva en text som du vill ska följa med på biljetten som skickas i PDF-format till kunden efter genomfört biljettköp.

Med checkboxen Aktivt kan du styra om eventsidan ska vara aktiv eller.

Med checkboxen Adress som eventinställningar kan du styra vilken adress som gäller för eventet. När denna är aktiverad så används samma adress som du tidigare angav under fliken Generella under Inställningar för event. Om du kryssar ur Adress som eventinställningar så dyker det istället upp nya fält nedanför där du har möjlighet att ställa in en specifik adress för just det här eventet.

Fyll i grundinställningar för ditt event.

Till höger i vyn finns ett block med rubriken Generella platskategorier. Här kan du om du vill skapa olika platskategorier som sedan används för alla nya tillfällen som du lägger till i eventet. En platskategori är ett visst antal tillgängliga biljetter av en viss sort. Du kanske t.ex. har en teater och vill sälja ett visst antal biljetter för främre parkett, medan du har ett annat antal biljetter tillgängliga för platser längre bak i salongen. I detta fall kan du skapa två olika platskategorier där du anger olika antal tillgängliga platser för respektive kategori. Om du inte har olika typer av platser utan endast en och samma för alla så behöver du bara skapa en platskategori.

De platskategorier som du skapar här kommer som sagt att gälla för alla nya tillfällen du skapar under evenemanget. Men om du har olika platskategorier för varje tillfälle kan du också sätta upp dem specifikt för varje tillfälle senare.

För att lägga till en ny platskategori klickar du på den blå knappen med texten Skapa ny. Det dyker nu upp ett nytt formulär i en popup ovanpå sidan. I fältet Namn kan du skriva ett namn på själva platskategorin. I fallet med teatern som vi beskrev ovan skulle namnet kunna vara ”Främre parkett”.

I fältet Antal platser anger du hur många tillgängliga biljetter det ska finnas för den specifika platskategorin. I fältet Visningsordning kan du styra i vilken ordning den aktuella platskategorin ska visas i förhållande till andra platskategorier. Ett lågt värde gör att platskategorin listas före en platskategori med ett högt värde. Checkboxen med texten Aktivt styr om den aktuella platskategorin ska vara aktiv eller inte.

I fältet Kategoriartiklar kan du nu lägga till de biljettartiklar som du vill att kunden ska kunna välja på vid bokning. Detta är alltså de artiklar vi skapade tidigare. För att lägga till en ny artikel börjar du skiva in namn eller artikelnummer för artikeln i fältet. Du kommer då att få förslag på artiklar att lägga till. När du klickar på ett av förslagen kommer den artikeln att läggas till nedanför fältet. Du kan enkelt ta bort en artikel genom att klicka på den röda knappen med ett kryss i.

Klicka sedan på den gröna knappen med texten Spara för att spara din platskategori.

Skapa en platskategori för eventet.
Du kan lägga till flera platskategorier om för att dela upp tillgången av platser.

Texter och bilder för eventsidan

Under fliken Kund frontend kan du lägga till texter och bilder att visa på eventsidan.

I fältet Kortare beskrivning kan du lägga till en kort text som visas när kunden klickat på ett tillfälle på eventsidan. Den här texten ska helst inte vara för lång utan en kort summering om av evenemanget.

I fältet Text på första sidan kan du skriva den fullständiga beskrivningen av eventet. Denna text kommer att visas under de valbara tillfällena på eventsidan.

Under Bilder på kundbokningssidan kan du lägga till en eller flera bilder att visa på eventsidan. Bilderna kommer att läggas till som bakgrundsbilder i toppen av sidan. Om du lägger till fler än en bild här så kommer bilderna att växla i form av ett bildspel.

Styr texter och bilder på eventsidan.

Text i e-postbekräftelse

Under fliken Bekräftelse e-post finner du inställningar för e-postmeddelandet som kunden får vid köp av biljetter. E-postmeddelandet kommer att innehålla ett kvitto i PDF-format samt en PDF för varje biljett som köpts.

I fältet Mail till kund vid bokning har du också möjlighet att lägga till en text som skickas med i e-postmeddelandet. Det kan t.ex. vara lite information som är bra för kunden att tänka på inför eventet.

Lägg till text i e-postbekräftelsen som skickas till kunden.