Översikt

Sidor

Skapa biljettartikel

Innan du börjar sätta upp ditt event behöver du först skapa artiklar och sätta priser för de olika biljettyper som du planerar att sälja till eventet. Du lägger sedan till dessa som biljettyper på eventet när du skapar det.

Beroende på hur ditt event är utformat kan du välja att sälja en eller flera olika typer av biljetter till samma event. Du kanske t.ex. vill erbjuda olika priser för barn, vuxna och pensionärer. Du behöver då skapa tre olika biljettartiklar där du anger olika priser för respektive artikel. Om du bara vill sälja en typ av biljett skapar du helt enkelt bara en artikel.


Så skapar du en biljettartikel

För att skapa en ny biljettartikel i MoreFlo Apps går du in på Artiklar och sedan Artikelregister. Därefter klickar du på den blå knappen med texten Skapa och sedan Skapa artikel i listan som dyker upp.

Fyll först i information i fälten Artikelnummer och Artikelnamn/kvittotext. Det sistnämnda kommer att visas när kunden väljer en biljettyp på bokningssidan. Om detta är en biljett för barn skulle du t.ex. kunna skriva ”Barn” i detta fält.

Välj därefter alternativet Biljett i fältet Artikeltyp. Du kommer märka att samtidigt som du väljer Biljett så göms de flesta av fälten i redigeringsläget. De är inte nödvändiga just för biljetter. Ange sedan rätt konteringskod i fältet Konteringskod och sätt ett pris för biljetten i fältet Försäljningspris inkl. moms.

Under rubriken Detaljerade inställningar finns också inställningar för Visningsordning och Färg för snabbknapp. Dessa behöver du inte bry dig om i detta fall. Däremot behöver du se till att alternativet Är aktiv är aktiverat. Annars kommer inte artikeln kunna användas.

När du är färdig med din biljettartikel klickar du på den gröna knappen med texten Spara för att spara artikeln.

Skapa en artikel för din biljett.