Översikt

Sidor

Hantera bokningar

Alla bokningar som görs på ett tillfälle samlas i MoreFlo Apps under fliken Biljetter som du ser när du redigerar ett tillfälle. Om du i ett tidigare skede ändrade i fältet Benämning biljett i plural under de generella inställningarna så kommer det inte att stå Biljetter utan din egen benämning på fliken.

I den här vyn ser du en översikt över alla bokningar som gjorts på ett tillfälle. Notera ett en bokning är samma som ett köp och kan innehålla köp av flera biljetter. Du kan se antalet biljetter för en bokning i kolumnen Antal. På raden för bokningen ser du också namn och kontaktuppgifter för kunden m.m.

En översikt över alla sålda biljetter.

Om du klickar på raden för bokningen så öppnas en popup med all information kring bokningen. Du har här möjlighet att göra ändringar kring bokningen om du vill. I fälten Kundens namn, Kundens mobil och Kundens e-post kan du redigera kundens kontaktuppgifter om du vill. Om du klickar på den blå knappen med texten Skicka igen så kommer det att skickas ett nytt mail till kunden som innehåller kvitto, biljetter samt de uppdaterade kontaktuppgifterna.

Under fälten med kontaktuppgifterna listas de olika typerna av biljetter som kunden har köpt. Varje rad är en biljettkategori och under raden till höger ser du varje biljett markerad med en blå ram. Du kan klicka på biljetten för att ladda ner den i PDF-format. Till höger om biljetten finns en grön knapp med en check-ikon i. När du klickar på den gröna knappen så blir biljetten förbrukad. Det är alltså där du ska klicka när dina kunder kommer och visar upp sin biljett vid insläppet. När en biljett är förbrukad markeras den med en grön ram.

Längst ner under raderna med biljetter finns ett fält med rubriken Notering. Om kunden har angett någon speciell kommentar vid sin bokning så kommer den att synas i det här fältet.

Om du gjort ändringar i en bokning kan du nu spara dessa genom att klicka på den gröna knappen med texten Spara.

Om du vill makulera en bokning helt kan du klicka på den röda knappen med texten Makulera. Detta innebär att alla biljetter som köpts vid bokningen också makuleras.

Klicka på en biljett för att redigera den.

Skanna biljetter med mobiltelefonen

Att klicka upp bokningen enligt beskrivningen ovan sedan och klicka på varje biljett för att förbruka den är en lösning för att ”riva” biljetter. Men om du vill kan du också skanna kundens utskrivna biljett med en mobiltelefon för att förbruka den.

För att göra detta behöver du först logga in i Moreflo Apps med din mobiltelefon. Gå sedan till vyn där du ser alla sålda biljetter. Uppe till höger i vyn finns en blå knapp texten Scanner. När du klickar på denna så kommer du till en ny vy där webbläsaren begär åtkomst till mobiltelefonens kamera. Du behöver godkänna detta för att kunna använda kameran.

Du kan nu använda mobiltelefonens kamera för att läsa av QR-koden på dina kunders biljetter. För att läsa av en QR-kod håller du bara upp kameran mot koden. När koden lästs av dyker kundens uppgifter upp på skärmen samtidigt som statusen OK visas tydligt i grönt. Om biljetten redan är förbrukad när den skannas kommer det istället att stå FEL biljetten redan FÖRBRUKAD med röd text. På detta vis kan du ta emot dina kunder vid entrén och använda dig av mobiltelefonen för att ”riva” en biljett.

Tryck på “Scanner” för att skanna biljetter.
Skanna biljetten med kameran.
Biljetten skannas första gången.
Biljetten skannas andra gången.