Översikt

Sidor

Grundinställningar

Innan du skapar ett nytt event behöver du gå igenom och göra grundinställningar för hur dina event ska presenteras. Det handlar t.ex. om att ställa in din adress så att den kommer med på biljetten som skickas ut till kunden.

Du kan redigera detta genom att gå in på Inställningar och sedan Event uppe till höger i MoreFlo Apps.


Generella inställningar

Under fliken Generella anger du först adressuppgifter och kontaktuppgifter i fälten intill rubrikerna Företagsuppgifter adress och Företagsuppgifter kontakt. Dessa uppgifter kommer sedan att visas på biljetten och på kvittot som skickas till kunden vid ett köp.

I fältet Max tid i sekunder för att genomföra en bokning kan du ange antal sekunder som kunden ska ha på sig att genomföra sitt biljettköp. Det innebär att när kunden väl har lagt till sina biljetter och går vidare för att betala så är biljetterna reserverade under denna tid. Om kunden inte genomför köpet inom den här tiden så kommer hen att bli av med de valda biljetterna och måste då gå igenom bokningsflödet på nytt.

I fälten intill rubriken Benämning event och biljett kan du själv bestämma vilka benämningar i singular och plural som ska användas för den typ av event du arrangerar. Benämning för event i singular skulle t.ex. kunna vara ”Konsert”, ”Kurs” eller ”Provning”. Benämning för biljett i singular skulle t.ex. kunna vara ”Biljett” eller ”Plats”. På detta vis kommer orden att anpassas på själva eventsidan för att passa just ditt arrangemang.

Längst ner i de generella inställningarna finns en kryssruta med texten Event aktivt. Denna måste vara aktiverad för att dina eventsidor ska vara synliga för dina kunder.

När du är färdig med dina ändringar klickar du på den gröna knappen med texten Spara längst ner på sidan för att verkställa dina ändringar.

Under fliken “Generella” anger du generella inställningar.

Eventbokning

Under fliken Eventbokning kan du göra inställningar för utseende och textinnehåll på själva eventsidan.

I fälten intill rubriken Färger kan du ställa in vilka färger som ska användas för de olika komponenterna på eventsidan. Länk och accent-färg är den primära färgen som används på länkar och på andra ställen där det används en färg för att markera lite extra. Knappfärg är bakgrundsfärgen som används för knappar och Textfärg på knapp är själva textfärgen i knapparna. På detta vis kan du relativt enkelt styra så att färgerna på eventsidan passar ihop med dina företagsfärger.

I fältet Text på om-sidan kan du skriva en text som summerar din verksamhet så att dina kunder kan läsa mer om dig som arrangör. Kunderna kommer kunna läsa texten genom att klicka på länken Om oss uppe i sidhuvudet på eventsidan.

I fältet Köpvillkor kan du skriva en text som beskriver vilka villkor som gäller för kunder som köper en biljett på din eventsida. Kunderna kommer kunna läsa texten genom att klicka på länken Köpvillkor uppe i sidhuvudet på eventsidan.

I fältet Avbokningsvillkor kan du skriva en text som beskriver vilka avbokningsvillkor som gäller för kunder som har köpt en biljett av dig. Kunderna kommer kunna läsa texten genom att klicka på länken Avbokningsvillkor uppe i sidhuvudet på eventsidan.

När du är färdig med dina ändringar klickar du på den gröna knappen med texten Spara längst ner på sidan för att verkställa dina ändringar.

Under fliken “Eventbokning” styr du utseendet för eventsidan.