Översikt

Via artikelregistret

  1. Gör i artikelregistret urval så att de artiklar du vill skapa etiketter för syns i listan.
  2. Tryck sedan på Lagerlista längst ner för att skapa en excelfil med dessa artiklar.
  3. Gå till Inleverans/Skapa och importera filen.
  4. Tryck på länken Utskriftsfil för etikettutskrift eller Utskriftsfil för etikettutskrift antal satt till 1 längst ner på sidan.
  5. Efter att filen är skapad kan du trycka Ta bort alla för att inte råka inleverera dessa artiklar.

Om du vill ha alla artiklar låter du bara bli att göra ett urval innan du sparar lagerlistan. Du kan självklart radera och lägga till artiklar direkt i excelfilen innan du läser in den i Inleverans.