Översikt

Välja artiklar via programmet

Välja enstaka artiklar

 1. Välj Arkiv > Lägg till Artikel.
 2. Ange ett befintligt artikelnummer. Artikeln söks upp i Apps och övriga uppgifter hämtas in automatiskt  eller
 3. Fyll i artikelnummer och övriga uppgifter.
 4. Ange önskat antal etiketter.

Välja många artiklar

 1. Välj Arkiv > Sök i Central.
 2. Nu laddas hela artikelregistret från Apps. Det kan ta ett tag första gången.
 3. Om du vill kan du filtrera artiklarna för att lättare hitta de du just nu vill skriva ut. 4. Markera de artiklar du vill ha med. Du kan välja flera artiklar genom att hålla nere Shift eller Ctrl på tangentbordet samtidigt som du klickar på raderna med musen.
 5. Klicka på Lägg till markerade artiklar.
 6. Ange önskat antal etiketter på varje rad.