Översikt

Välja artiklar och skapa printfil via inleverans

När man gör en inleverans finns valen Utskriftsfil för etikettutskrift eller Utskriftsfil för etikettutskrift antal satt till 1 längst ner på sidan.

Den första skapar en printfil där antalet etiketter är samma som antalet inlevererade artiklar och är lämplig för prislappar. Den andra skapar en printfil där antalet etiketter är en per artikel och är lämplig för hyllkantetiketter.

Tryck bara på länken innan du slutför inleveransen så skapas en printfil som du kan välja in direkt i etikettprogrammet.

Om du vill skapa filen i efterhand når du även länkarna via Inleveranshistoriken.