Översikt

Skapa printfil

När alla önskade artiklar är tillagda kan du spara filen via Arkiv-menyn.

  1. Välj Arkiv > Spara printlista om det är en ny fil, eller om det är en befintlig fil och du vill spara ändringarna.
  2. Om du öppnat en befintlig printfil som du ändrat, men vill ha kvar den gamla filen också, väljer du Spara Printfil som.
  3. Om det är en ny fil, eller om du valde Spara printfil som får du välja ett filnamn innan du sparar.

Nästa gång du vill använda samma fil letar du bara fram den där du sparade den och klickar på den, så öppnas den i etikettprogrammet.