Översikt

Testa och välj mall

För att testa vilken mall som passar bäst och om den hamnar rätt på etiketten behöver du lägga till en testartikel.

  1. Välj Arkiv > Lägg till > Lägg Till artikel.
  2. Fyll i värden i de fält du vill ha med på etiketten. Välj gärna maximal längd på värdena så att du vet säkert att allt får plats på etiketten.
  3. Skriv en etta i rutan för antal.
  4. Välj Arkiv > Skriv ut etiketter

Prova dig sedan fram till vilken mall som passar bäst. Om du inte är helt nöjd finns instruktioner för hur du kan justera detta senare i manualen.