Översikt

Konfigurering

Först behöver skrivaren väljas in och, om du vill kunna välja artiklar direkt från etikettprogrammet, även en integration till MoreFlo Apps konfigureras. Du kan då använda den inloggning som kassan har, eller beställa egna inloggningsuppgifter till etikettprogrammet.

Exempel

  1. Starta programmet och välj Inställningar.
  2. Välj in rätt skrivare.
  3. Ange URL enligt bilden ovan.
  4. Ange användarnamn och lösenord till MoreFlo Apps Integration.
  5. Tryck på Spara och därefter Stäng.

I Inställningar väljer du även Etikettmall. Det finns ett antal förvalda. I avsnittet Anpassade etiketter beskrivs hur du kan göra egna om ingen av de förvalda passar dig.