Översikt

Öppna en fil för redigering

Börja med att välja ut en testartikel och prova dig fram till den etikett som mest liknar det du vill ha.

  1. Gör gärna en kopia av den mall som stämmer bäst för ditt behov så har du kvar orginalet.
  2. Sök därefter upp programmet Anteckningar (Notepad) under Tillbehör i Windows i startmenyn
  3. eller i sökrutan, och tryck höger musknapp för att köra programmet som administratör.  4. Välj Arkiv > Öppna och gå till den mapp där mallarna finns.
  5. Ändra sedan från Textdokument till Alla filer nere i höger hörn för att visa dem.  6. Nu är det bara att börja testa sig fram för att få den perfekta etiketten.