Översikt

Sidor

Grundinställningar

Det finns innehåll i din bokningsmiljö som inte är specifik för någon bokning utan som är mer allmän information. Det gäller t.ex. logotyp, text och bilder på startsidan samt öppettider och kontaktinformation i sidospalten.


Lägg till din logotyp

Gå in på Inställningar och sedan Generella uppe till höger i MoreFlo Apps.

Under rubriken Logotype kan du ladda upp en bild som används som logotyp på din bokningssida. Klicka på knappen bläddra för att ladda upp din bild.


Generella inställningar

Gå in på Inställningar och sedan Bokningar uppe till höger i MoreFlo Apps.

Under fliken Generella kan du ställa in uppgifter som adress, kontaktuppgifter och öppettider. Dessa kommer sedan att visas i högerspalten på din bokningsmiljö. Kontaktuppgifterna visas även i SMS och mail som skickas ut till kunden i samband med bokningar.

I fältet Extra information kan du lägga till ytterligare information som skickas ut till dina kunder via SMS och E-post vid en ny bokning. Det kan t.ex. vara en portkod eller restriktioner kring corona.

I fältet Mailkopia kan du lägga till en eller flera e-postadresser som du vill ska få en mailkopia med information kring bokningen.

I fälten Påminnelse Mail och Påminnelse SMS kan du ställa in utskick av påminnelse som skickas till kunden inför den bokade tiden. Du behöver först bocka för kryssrutan för att aktivera påminnelsen därefter kan du ställa in hur lång tid innan bokningstillfället som påminnelsen ska skickas ut.

Generella inställningar

Kundbokning

Under fliken Kundbokning kan du göra inställningar för hur din bokningsmiljö fungerar. Vi beskriver varje inställning kortfattat nedan.

Kundbokning påslagen

Detta alternativ måste vara aktiverat för att dina kunder ska kunna göra bokningar på webben. Om det inte är aktiverat kommer det inte gå att välja några bokningsbara tider.

Kundbokning kräver inloggning

Om detta detta alternativ är förbockat måste dina kunder skapa ett konto i bokningsmiljön för att kunna genomföra bokningar.

Automatiskt resursval

Genom att aktivera detta alternativ kan inte kunden själv bestämma vilken resurs bokningen ska hamna på. En ledig resurs väljs då automatiskt. Utförare visas heller inte i SMS eller e-postutskick till kunden.

Visas i MoreFlo Portal

På adressen www.moreflobooking.com finns en portal där alla våra kunders bokningsmiljöer finns presenterade. Ni väljer själva om ni vill vara sökbara i denna portal eller inte genom att aktivera eller avaktivera alternativet Visas i MoreFlo Portal.

Text på förstasidan

Här kan du skriva en text som visas på förstasidan i din bokningsmiljö. Det kan t.ex. vara en välkomnande text som presenterar företaget och som beskriver hur bokningen funkar.

Köpvillkor

Här kan du skriva in de villkor som du vill att kunden ska godkänna innan bokningen kan slutföras. Köpvillkoren visas på en egen sida i bokningsmiljön och det finns en länk dit under kontaktinformationen i sidospalten. När en bokning görs måste kunden bocka för att hen godkänner villkoren först innan bokningen kan slutföras.

Extra text på tack-sidan

Visas på tack-sidan efter genomförd bokning tillsammans med detaljerna kring bokningen.

Avbokningsregler

Här kan du skriva in villkor för avbokning. Det kan t.ex. vara en text som beskriver hur kunden går tillväga för att avboka samt hur nära inpå den avtalade tiden det är möjligt att avboka. Avbokningsreglerna visas på en egen sida i bokningsmiljön och det finns en länk dit under kontaktinformationen i sidospalten.

Bilder på kundbokningssidan

Här har du möjlighet att lägga till bilder som visas i ett bildspel högst upp på förstasidan.

Inställningar för kundbokning

Verkställ ändringarna

När du är klar med dina ändringar klickar du på den gröna knappen med texten Spara för att verkställa ändringarna. Den nya informationen kommer därefter att uppdateras ute på bokningssidan.