Översikt

Sidor

Grundinställningar

Det finns innehåll i din bokningsmiljö som inte är specifik för någon bokning utan som är mer allmän information. Det gäller t.ex. text och bilder på startsidan samt öppettider och kontaktinformation i sidospalten.

Du kan redigera detta genom att gå in på Inställningar och sedan Bokningar uppe till höger i MoreFlo Apps.


Generella inställningar

Under fliken Generella kan du ställa in uppgifter som adress, kontaktuppgifter och öppettider. Dessa kommer sedan att visas i högerspalten på din bokningsmiljö. Kontaktuppgifterna visas även i SMS och mail som skickas ut till kunden i samband med bokningar.

I fältet Extra information kan du lägga till ytterligare information som skickas ut till dina kunder via SMS och E-post vid en ny bokning. Det kan t.ex. vara en portkod eller restriktioner kring corona.

Hantering av generella inställningar

Kundbokning

Under fliken Kundbokning kan du göra inställningar för hur din bokningsmiljö fungerar. Vi beskriver varje inställning kortfattat nedan.

Kundbokning påslagen

Detta alternativ måste vara aktiverat för att dina kunder ska kunna göra bokningar på webben. Om det inte är aktiverat kommer det inte gå att välja några bokningsbara tider.

Kundbokning kräver inloggning

Om detta detta alternativ är förbockat måste dina kunder skapa ett konto i bokningsmiljön för att kunna genomföra bokningar.

Visas i MoreFlo Portal

På adressen www.moreflobooking.com finns en portal där alla våra kunders bokningsmiljöer finns presenterade. Ni väljer själva om ni vill vara sökbara i denna portal eller inte genom att aktivera eller avaktivera alternativet Visas i MoreFlo Portal.

Text på förstasidan

Här kan du skriva en text som visas på förstasidan i din bokningsmiljö. Det kan t.ex. vara en välkomnande text som presenterar företaget och som beskriver hur bokningen funkar.

Köpvillkor

Här kan du skriva in de villkor som du vill att kunden ska godkänna innan bokningen kan slutföras. Köpvillkoren visas på en egen sida i bokningsmiljön och det finns en länk dit under kontaktinformationen i sidospalten. När en bokning görs måste kunden bocka för att hen godkänner villkoren först innan bokningen kan slutföras.

Avbokningsregler

Här kan du skriva in villkor för avbokning. Det kan t.ex. vara en text som beskriver hur kunden går tillväga för att avboka samt hur nära inpå den avtalade tiden det är möjligt att avboka. Avbokningsreglerna visas på en egen sida i bokningsmiljön och det finns en länk dit under kontaktinformationen i sidospalten.

Bilder på kundbokningssidan

Här har du möjlighet att lägga till bilder som visas i ett bildspel högst upp på förstasidan.

Inställningar för kundbokning

Verkställ ändringarna

När du är klar med dina ändringar klickar du på den gröna knappen med texten Spara för att verkställa ändringarna. Den nya informationen kommer därefter att uppdateras ute på bokningssidan.