Översikt

Sidor

Bokningsbara resurser

En bokningsbar resurs är en person som utför den bokade tjänsten på ditt företag. När en kund genomför en bokning i din bokningsmiljö får denne möjlighet att välja vilken person hen vill boka in sig hos. Om det t.ex. gäller en frisörsalong så kanske kunden vet exakt vem hen vill klippa sig hos, då kan kunden välja på tillgängliga tider hos just den personen.

Varje resurs har en egen kalender i MoreFlo Apps vilket gör att det blir enkelt att se vad som finns inplanerat på varje person. Varje resurs tillgänglighet speglas också i kundbokningen så att en person inte kan bli inbokad av en kund när denna egentligen inte är tillgänglig.


Lägg till en bokningsbar resurs

För att hantera eller lägga till bokningsbara resurser går du till Inställningar och sedan Bokningar och sedan till fliken Bokningsbara resurser. Här ser du nu en överblick över de bokningsbara resurser som finns tillgängliga. För att redigera en resurs kan du klicka på länken Edit på den aktuella resursen. För att lägga till en ny klickar du på den blå knappen med texten Skapa ny.

Klicka på ”Edit” på en resurs för att redigera den

När du skapar en ny resurs fyller du först i personens namn i fältet Namn. I fältet Resurstyp kan du välja Personal om detta är en person som finns som en medarbetare i MoreFlo Apps sedan tidigare. Om du valt Personal kommer det att visas ett nytt fält nedanför med rubriken Personal, här kan du välja rätt medarbetare från MoreFlo Apps. Om personen inte finns som medarbetare i MoreFlo Apps väljer du istället Annat i fältet Resurstyp.

I fältet Visningsordning kan du styra i vilken ordningen den aktuella resursen ska listas i förhållande till andra resurser på bokningssidan. Ett lågt värde gör att resursen listas före en resurs med ett högt värde.

Genom att bocka för alternativet Aktiv för bokning kan du styra om resursen ska vara tillgänglig för bokning i bokningsmiljön eller inte.

Under rubriken Bilder kan du lägga till en bild som visas när en kund väljer denna resurs i bokningsmiljön.

Till höger i vyn ser du ett fält med rubriken Undanta artiklar. Här kan du ställa in vilka artiklar resursen ska kunna bokas in på av kunderna. Om du låter fältet vara inställt på Inga så kommer resursen att vara tillgänglig för alla artiklar. Om du ställer in fältet på Exkludera artiklar så dyker det upp ett textfält under där du kan välja ut de artiklar som resursen inte ska kunna bokas in på. Om du ställer in fältet på Endast vissa artiklar så dyker det upp ett fält under där du kan välja ut de artiklar som resursen ska kunna bokas in på. Resursen kommer då endast att vara tillgänglig för dessa artiklar och inga andra.

Vid valet Endast vissa artiklar har du också möjlighet att styra hur många samtida bokningar resursen ska kunna hantera vid samma tidpunkt för en specifik artikel. Detta gör du genom att ange ett antal i fältet Max antal parallellt. Om du t.ex. skriver 3 i detta fält så kommer totalt tre kunder kunna boka in sig på samma tid innan tiden blir fullbokad.

Redigering av en resurs

Spara resursen

När du är klar med redigeringen av resursen kan du spara den genom att klicka på den gröna knappen med texten Spara i botten på redigeringsläget. Resursen kommer sedan att vara tillgänglig när du lägger till nya bokningar från kalendervyn eller när kunden gör bokningar från bokningsmiljön.