Översikt

Sidor

Bokningsbara artiklar

Varje bokningsbar tjänst i din bokningsmiljö är en egen artikel i MoreFlo Apps. Om du har erfarenhet att skapa artiklar sedan tidigare i MoreFlo Apps så är det inte jättestor skillnad. Det krävs dock att du gör några specifika inställningar för att detta ska bli just en bokningsbar artikel och inte en vanlig vara.

Det finns väldigt många inställningar som går att göra för en artikel i MoreFlo Apps. Många av dessa används för att skapa andra typer av artiklar som inte har med bokningar att göra, därför kommer vi inte att gå in på de inställningar här utan vi fokuserar endast på det som är viktigt för en bokningsbar artikel.


Skapa en bokningsbar artikel i MoreFlo Apps

För att skapa en ny artikel i MoreFlo Apps går du in på Artiklar och sedan Artikelregister. Därefter klickar du på den blå knappen med texten Skapa och sedan Skapa artikel i listan som dyker upp.

Fyll först i information i fälten Artikelnummer och Artikelnamn/kvittotext. Välj därefter alternativet Tjänst i fältet Artikeltyp och ange en konteringskod i fältet Konteringskod. Sätt sedan ett pris för bokningen i fältet Försäljningspris inkl. moms.

Basinställningar för artikeln

Samtidigt som du väljer att den här artikeln ska vara en tjänst så kommer du se att det dyker upp ett alternativ med texten Är bokningsbar längre ner under blocket Bokning. När du aktiverar detta alternativ så dyker det upp ytterligare fält i anslutning till detta. Inställningarna i detta fält styr hur den bokningsbara artikeln fungerar och det är väldigt viktigt att du ser över dessa för varje bokningsbar artikel. Vi går igenom fälten mer ingående nedan.

Bokningstyp

Fältet Bokningstyp ska vara inställt på Bokning för att använda artikeln ihop med MoreFlo Booking. Det finns också ett alternativ som heter Service/Reparation men det ska du inte välja nu.

Standardtid

I fältet Standardtid anger du hur lång tid tjänsten tar att utföra. Om det t.ex. gäller en klipptid som tar 45 min skriver du 00:45 i fältet. Om det istället är 1 timme skriver du 01:00.

Tid mellan bokningar

I fältet Tid mellan bokningar kan du ange hur mycket tid du behöver mellan varje bokning. Om du inte vill ha något mellanrum utan vill att nästa bokning ska starta direkt efter den första så kan du låta det stå 00:00 i fältet.

Intervall för bokning

I fältet Intervall för bokning kan du ange i vilken intervall nya bokningar ska vara tillgängliga. Om du t.ex. anger Standardtid 01:00 på en bokningsbar artikel och sedan sätter Intervall för bokning till 02:00 så kommer det finnas bokningsbara tider varannan timme.

Tidigaste bokning

I fältet Tidigaste bokning kan du ange hur lång tid i förväg en kund ska kunna genomföra en bokning.

Dagar i förväg

I fältet Dagar i förväg kan du ange hur många dagar framåt i tiden denna tjänsten ska kunna bokas in.

Skall bekräftas av butik

När alternativet Skall bekräftas av butik är aktiverat så krävs det en bekräftelse från dig som administratör innan en kund en bokning av den här tjänsten kan fastställas på riktigt. När kunden bokar denna tjänst skickas ett mail till dig om att en ny bokning har gjorts och att den kräver din bekräftelsen. Kunden får sedan ett meddelande om att bokningen är bekräftad först när du bekräftat bokningen.

Kan avbokas av kund

När alternativet Kan avbokas av kund är aktiverat så tillåter du kunden att själv avboka tjänsten. Kunden kan avboka sin tid genom att klicka avbokningslänken i SMS:et och mailet som skicks i samband med bokningen. Om du inte tillåter avbokning så kommer ingen länk att skickas med.

Minsta tid innan start för avbokning

I fältet Minsta tid innan start för avbokning kan du styra hur nära inpå en bokad tid kunden ska kunna avboka. Kunden kommer inte kunna avboka om det är kortare tid kvar än vad som är inställt i detta fält.

Visas i kundbokning

Med alternativet Visas i kundbokning kan du styra om tjänsten ska vara synlig eller inte på bokningssidan.

Beskrivning på kundbokningssidan

Texten Beskrivning på kundbokningssidan är ett textfält där du kan skriva en beskrivande text om tjänsten. Denna visas sedan inne på själva bokningssidan för tjänsten.

Inställningar för en bokningsbar artikel

Ändra artiklarnas ordning på bokningssidan

Om du vill kan du även styra ordningen som de bokningsbara artiklarna listas i på bokningssidan. Detta gör du genom att ange ett värde i fältet Visningsordning under rubriken Detaljerade inställningar. Ett lågt värde gör att artikeln listas före en artikel med ett högt värde.

Skriv ett värde i fältet “Visningsordning” för att styra ordningen

Spara artikeln

När du är klar med redigeringen av artikeln kan du spara den genom att klicka på den gröna knappen med texten Skapa direkt i botten på redigeringsläget. Artikeln kommer sedan att vara tillgänglig när du lägger till nya bokningar från kalendervyn eller när du ska lägga till artiklar på en resurs.