Översikt

Sidor

Versionsändringar

Här kan du läsa om de senaste ändringarna i MoreFlo Apps.


MoreFlo Apps version 3.2.25.1-rc3

Release 2021-03-31

Funktionalitet / Ändringar

 • MoreFlo Club, webbapp där kunder kan logga in och sätta in pengar för att sedan betala med QR-kod i kassan.
 • Dagsavslut i MoreFlo Apps. (Kräver MoreFlo Win Kassa version 3.1.156.1 eller senare.)
 • Synkronisering bokföringsunderlag vidare till bokföringsprogram.
 • Registera kvitto via API.
 • Uppdaterad order- och lagerhantering via API (lager bokas upp tidigare).
 • Stöd för personalköp med passerkort och löneavdrag via Visma Agda lön.
 • Stöd för integration till Visma RoR med bokföringsunderlag.
 • Stöd för integration till Raindance med bokföringsunderlag.

Felrättningar

 • Kvitto på SMS för norsk version.
 • Ändra storlek på vissa bilder fungerade inte.

MoreFlo Apps version 3.2.23.0-rc7

Release 2021-02-28

Funktionalitet / Ändringar

 • Mobilanpassad kalender för bokningar.
 • Stöd för legitimationskrav på artikel.
 • Vikt på artikel.
 • Volym på artikel.
 • Jämförspris på artikel.
 • Import av artiklar ny felhantering, alla fel listas på en gång.
 • Konfigurerbart tid som krävs som minst före avbokning.
 • Mailkopia till butik vid avbokning.

Felrättningar

 • Säljrapport rättning i specialfall med återköp av artikel med serienummer.
 • Organisation i nivåer blev fel i dropdown i vissa fall.

MoreFlo Apps version 3.2.18.1-rc2

Release 2021-01-20

Funktionalitet / Ändringar

 • Artikelregistret uppsnabbat för stora artikelmängder.
 • Subgrupper nu borttaget och ersätts av grupp-hierarki.

Felrättningar

 • Order v3 Get – fyllde inte i resultat.
 • Artikelset i API – Get returnerade fel datatyp.
 • LastUpdatedTime uppdaterades inte när man bytte resurs
 • “Ej lagervara” gick att inventera, men syntes ej i inventeringsrapport.
 • Borttagen resurs visades i service.
 • Texten rättad under “Aktivera konteringskoder”. Nu kan man skapa artikel från kassan även med konteringskoder aktiverat.
 • Bilder kunde försvinna från redigering av artikel om man anger ett felaktigt filnamn.
 • Buggar kalendervy order rättade.
 • Antal skall inte räknas med vara som inte är lagervara.
 • När man försökte markera artikelnummer i artikelregistret för att kopiera artikelnummer räknades det som en klickning.