Översikt

Inställningar för manuell kortbetalning

Logga in i MoreFlo Apps

Du hanterar alla inställningar för manuell kortbetalning från det webbaserade backoffice-systemet MoreFlo Apps. Om du har tillgång till MoreFlo Apps sedan tidigare kan du logga in med samma uppgifter som förut. Om du inte har tillgång till MoreFlo Apps sedan tidigare ska du ha fått inloggningsuppgifter skickade till dig via e-post.

Du kan logga in genom att gå till apps.moreflo.com och logga in med dina uppgifter.


Hantera inställningarna

När du har loggat in i MoreFlo Apps går du till Inställningar > MoreFlo Pay. Klicka sedan på fliken Manuell kortbetalning.

I den här vyn finner du två textfält där du kan lägga till och redigera texter som visas i de olika vyerna på betalningssidan.

Ingress betalsida

I fältet Ingress betalsida kan du skriva en text som visas som ingress högst upp på betalningssidan.

Text sida på betalnings första sida

I fältet Text sida på betalnings första sida kan du skriva en text som visas längst ner på högersidan på betalningssidan.

När du är klar med dina ändringar klickar du på den gröna knappen med texten Spara för att verkställa dina ändringar.