Översikt

Sidor

Integration för Quickbutik

Quickbutik är en populär e-handelsplattform i Sverige. Med en integration till MoreFlo kopplas systemen ihop så att samma artikeldata, priser och lagersaldo kan delas mellan systemen. Det går också att välja att skapa en order i MoreFlo av en order i Quickbutik.


Grundläggande

Integrationen kan köras i ett av tre olika lägen. Valt läge ställs in av MoreFlo:s supportavdelning.

A – Quickbutik som masterB – MoreFlo som masterC- MoreFlo/Quickbutik delas
Alla artiklar måste skapas i QuickbutikAlla artiklar måste skapas i MoreFloArtiklar kan skapas i båda systemen. Om artikeln skapas i Quickbutik följer det initiala lagersaldot med till MoreFlo
All uppdatering av artiklar måste göras i QuickbutikAll uppdatering av artiklar måste göras i MoreFloUppdatering av artiklar kan göras i båda systemen *gäller ej för fältet leverantör
Lagerhantering sköts i QuickbutikLagerhantering kan endast göras i MoreFloLagerhantering kan endast göras i MoreFlo
Varianter för artiklar kan användasVarianter för artiklar kan ej användasVarianter för artiklar kan användas men en variantartikel måste skapas i Quickbutik
Artikeldata skickas från Quickbutik till MoreFloArtikeldata skickas från MoreFlo till QuickbutikArtikeldata skickas till och från båda systemen. En tidsstämpel håller kontroll på vilket värde som ska gälla. Senast uppdaterad artikel kommer synkroniseras till det andra systemet
Inga lagerfunktioner i MoreFlo kan användasInga lagerfunktioner i MoreFlo kan användasAlla lagerfunktioner i MoreFlo kan användas
Bilder kommer ej laddas ner till MoreFloBilder laddas upp från MoreFlo till QuickbutikOm en bild finns i MoreFlo kommer den laddas upp till Quickbutik, men en bild från Quickbutik kommer inte laddas ner till MoreFlo
Order som skapas i Quickbutik kommer laddas ner till MoreFlo
En kund som skapar en order i Quickbutik kommer bli en kund i kundregistret i MoreFlo

Generella begränsningar

Vid skapande av artikeln i Quickbutik tilldelas den ett artikelnummer. Detta artikelnummer kan därefter inte ändras om det har synkroniserats till MoreFlo. Anledningen är att artikelnummer är kopplat till fältet artikelnummer i MoreFlo. Om artikelnummer ändras i Quickbutik kommer en ny artikel med detta artikelnummer skapas i MoreFlo.


Radera artiklar

I MoreFlo kan inte artiklar raderas. Anledningen till detta är att kassalagstiftningen ej tillåter detta. Detta medför att en artikel ej heller kan raderas i Quickbutik i läge C. I stället kan funktionen att inaktivera samt avaktivera webbshopsartikel på artikeln i MoreFlo.

För att inaktivera i MoreFlo gå till Artiklar i MoreFlo Apps och ändra inställningen för Aktiv och Webbshopsartikel.

Ändra inställningar i MoreFlo Apps för en artikel.

Varianter

Varianter måste skapas i Quickbutik och stödjs alltså endast i läge A eller C. Även i läge C måste variantartiklar skapas i MoreFlo Apps.

En artikel som finns i varianter kommer skapas upp som unika artiklar för varje variant i MoreFlo. Detta medför att lagerhantering fungerar på varje enskild artikel.


Fältmappning

Quickbutik (produkter)MoreFlo (artiklar)
Momssats automatiskt mappning 1*Konteringskod
BeskrivningArtikelbeskrivning (stöd för HTML)
RubrikArtikelnamn
ArtikelnummerArtikelnummer
Automatisk mappning 2*Artikeltyp
Synling (dolt fält i Quickbutik)Är aktiv
LagersaldoNuvarande lagerantal
PrisFörsäljningspris
Samma som i MoreFlo (fält saknas i Quickbutik)Enhet
EANStreckkod

1* – Momssatserna 0-25 % i Quickbutik mappas mot de förvalda konteringskoderna i MoreFlo med samma momssats. Saknas moms i Quicbutik kommer artikeln inte synkas till MoreFlo.

2* – Endast aktuellt i fallet då artikel laddas upp från MoreFlo till Quickbutik. MoreFlo styr då utifrån artikeltyp kring vilken konteringskod som leder till aktuell momssats i Quickbutik.


Orderhantering

I läge C kommer order som skapas i Quickbutik även synkroniseras till MoreFlo. I samband med detta justeras också lagret i MoreFlo. Order synkas ej från MoreFlo till Quickbutik.
Order synkroniseras genom webhooks direkt den skapats i Quickbutik.

De kunduppgifter som finns på ordern i Quickbutik kommer leda till att en post i kundregistret i MoreFlo skapas. Kontroll om kunden redan finns i kundregistret i MoreFlo sker mot epostadress i ordern. Om e-postadressen finns i MoreFlo kommer denna kund att användas.

Om en order är har status betald i Quickbutik så kommer den få status klar för leverans i MoreFlo. I alla andra fall kommer ordern endast skapas i MoreFlo. Se instruktioner för order i MoreFlo Apps kring vad olika orderstatus betyder.