Översikt

Sidor

Betallänk

För att börja använda betallänkar behöver du först ha tecknat ett inlösenavtal via oss på MoreFlo. Du kan ansöka om detta genom att fylla i dina uppgifter i formuläret på den här sidan.


Aktivera betallänk

Aktiveringen av betallänk görs av oss på MoreFlo. Men du behöver först skapa en artikel i Moreflo Apps som ska kopplas samman med transaktioner för betallänken. Skapa en ny artikel där du anger Artikelnummer, Artikelnamn, Artikeltyp och Konteringskod. Fältet Försäljningspris inkl. moms kan du lämna tomt. Aktivera alternativet Ange pris vid försäljning.

Meddela sedan oss på MoreFlo vilken artikel du vill använda för dina betallänkar.


Skapa en ny betallänk

För att skapa en ny betallänk går du till menyn Försäljning och sedan Betallänkar i MoreFlo Apps.

Klicka på Skapa ny och fyll i fälten i formuläret som visas. Klicka på den blå knappen med texten Skapa när du är klar.

Du kommer nu att se en summering på informationen som du fyllde i i föregående steg. Samtidigt skickas det nu ut ett mail och ett SMS till mottagaren. Dessa innehåller länk till en betalsida som din kund kan gå till för att betala. I summeringen kan du också plocka ut länken till betallänken manuellt för att skicka på valfritt sätt.

För ta bort en betallänk klickar du på Editera och väljer Inaktiv.

När din kund betalat via betallänken så ändras status på betallänken i MoreFlo Apps till Betald.